Biblioteka

Koszczyc M., Łupicka-Szczęśnik D., Doswiadczenia_socjalizacyjne_wzorow_kultury_fizycznej_a_styl_zycia_na_starosc

Borczyk W., Zacłona Z., Program edukacyjno- aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia, Nowy Sącz 2014.

Jachimowicz D., Nalepa W., Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybrane zagadenia prawne, Nowy Sącz 2014.

Kobylarek A. (red.), Aging- psychological, biological and social dimensions, Wrocław 2012.

Kobylarek A., Kozak E. (red.), Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Wrocław 2010.

Marcinkiewicz A. (red.), Around of Senior's memories. The Biographical Research on the Educational Paths of European Seniors, Wrocław 2015.

Zakowicz I. (red.), Theater, Myth and Elderly in Education Experience, Wrocław 2015

 Dokumenty prawne i rekomendacje:

 Materiały dla Komisji polityki Senioralnej na temat sytuacji osób chorujących na choroby otępienne i chorobę Alzheimera

 Raport NIK nt. Opieka MEDYCZNA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU.

© 2014. Pro Scientia Publica. Wszystkie prawa zas