Członkowie


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Trzeciego Wieku we Wrocławiu utworzony został w 1976r. W związku z przejściem na emeryturę Kierownika UTW Pani dr Walentyny Wnuk, z dniem 01 grudnia 2006 roku funkcję kierownika UTW powierzono dr. Aleksandrowi Kobylarkowi. Od tego czasu zaczyna się ekspansja nowych technologii w naszym UTW a sam UTW rozpoczyna poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, czego efektem są liczne projekty międzynarodowe finansowane przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Unię Europejską.

Od września 2016 roku kierownikiem UTW w UWr jest dr Małgorzata MalecRawiński.

strona internetowa www.utw.wroclaw.pl


Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w 2003 roku. Ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22.

Kierownik – Teresa Ziegler

Główne zajęcia: wykłady z różnych dziedzin, warsztaty artystyczne(poezja kabaret, chór, choreoterapia), zajęcia ruchowe(gimnastyka, joga, aerobik wodny, pływanie, tai-chi, kinezjologia), lektoraty języków obcych(angielski, niemiecki, hiszpański, francuski, czeski, rosyjski), warsztaty komputerowe, brydż, trening pamięci, dyskusyjny klub polityczny, działalność wydawnicza.

W Sudeckim UTW działa sekcja Wolontariusz 55+, która realizuje wiele projektów w środowisku lokalnym Wałbrzycha.

strona: www.sudecki-utw.walbrzych.pl

e-mail: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl


Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku.

Jego ciągły rozwój  merytoryczny i organizacyjny sprawił, że szybko stał się on znaczącą organizacją podejmującą wielorakie działania na rzecz seniorów i  bardzo ważnym  miejscem wielopłaszczyznowej aktywności ich samych.. Nasza bogata oferta ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój naszych słuchaczy.

W sferze edukacyjnej  nasi seniorzy mogą korzystać m.in. z lektoratów językowych na różnych poziomach zaawansowania. (j. niemiecki, j. angielski, j. czeski. j. włoski). Średnio 1 raz w miesiącu jest ciekawy wykład. Równie ważną dziedziną   naszej oferty jest troska sprawność fizyczną  seniorów. Służą temu takie zajęcia jak: joga, gimnastyka w wodzie, pilates, zumba, nordic walking. Raz w miesiącu organizujemy wycieczkę. Są to wycieczki bliskie i dalekie, w czasie których zwiedzamy ciekawe miejsca w kraju i za granicą.    Nasze  wspaniałe wizytówki  to  zespół teatralny UTWorki  oraz grupa wokalno-instrumentalna, które przynoszą nam wiele splendoru w Świdnicy i w regionie.

Świdnicki UTW jest inicjatorem integracji uniwersytetów  z okolicznych powiatów, co owocuje  wieloma wspólnymi, wspaniałymi imprezami.

Praktycznie od samego początku Prezesem Świdnickiego UTW jest Krystyna Lasek.

nasz adres

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

 1. Długa 33

58-100 Świdnica

adres mailowy: sutw.swidnica@gmail.com

adres strony internetowej: www. utw.swidnica.pl


Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 2005 roku, zaczynał z 16 słuchaczami a już w roku 2013  słuchaczy było 309. Stowarzyszenie jest organizacją NON- Profit, opartą na nieodpłatnej pracy swoich członków. Działamy pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz patronatem merytorycznym i organizacyjnym Gminy i Burmistrza Miasta Bielawa. Wszelkie środki finansowe przeznaczamy na realizację obszernej oferty edukacyjnej dla słuchaczy.  W roku 2013 nasza oferta edukacyjna obejmowała: wykłady, lektoraty, komputery, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowo- rekreacyjne, sekcje, wyjazdy do Filharmonii/ Opery, spotkania integracyjne, wycieczki krajowe, wczasy nad morzem.

Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  realizuje  działania , które przekazują m.in. tradycje narodowe  młodemu pokoleniu. Wspólne spotkania , konkursy i zabawy pozwalają podzielić się  doświadczeniami i wzajemnie się uczyć, młodzi od starych, starzy od młodych. Dbamy o obchodzenie   wspólne świąt, gdy spotykamy się przy wspólnym  poczęstunku, życzeniach i biesiadowaniu, ale również o święta narodowe- wówczas uczestniczymy w  ich obchodach (3 maja, 8 maja, 11 listopada itp.) Nasza działalność została dostrzeżona przez  telewizje regionalne z Krakowa oraz Wrocławia, które przyjechały do Bielawy i nagrały audycje o prężnie działającym BUTW i szerokiej  ofercie edukacyjnej pokazując, że w miejscowości pozbawionej ośrodków akademickich aktywność edukacyjna osób starszych jest również ogromna i na wysokim poziomie. Naszą działalność docenił również Starosta Dzierżoniowski wyróżniając nas w kategorii organizacji roku 2013.  W roku 2013 otrzymaliśmy również wyróżnienie na konkursie „Z Dolne NGO” organizowanym przez Urząd Marszałkowski.


Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2009 roku.  Ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24.

Prezes – Grażyna Kwiecińska

Celem ZUTW jest integracja i aktywizacja wszystkich tych, którzy w czasie jesieni swojego życia chcą być nadal sprawni intelektualnie i fizycznie oraz żyć efektywnie i „wciąż wyrywać się do przodu”.

Nasza działalność edukacyjna to: wykłady otwarte, warsztaty, lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, szkolenia, rękodzieło, malarstwo,kinezjologia.

 1. Trzy teatry: Teatr słowa (warsztaty teatralne i poetyckie), Teatr tańca (warsztaty taneczne), Teatr śpiewu (chór uniwersytecki).
 2. Rekreacja i sport : wycieczki turystyczno-krajoznawcze, nordic – walking, aerobik, pilates, calanetics, basen, siłownia i sauna.
 3. Zabawa i integracja: duże imprezy środowiskowe jak : wybory miss trzeciego wieku, popołudnie z kobietą, olimpiada junior – senior, turniej  nordic – walking, senioriada,  spotkania integracyjne, imprezy świąteczne, wieczorki poetyckie, koncerty.
 4. Współpraca z samorządem lokalnym, mediami oraz innymi organizacjami.
 5. Wolontariat – współpraca z DPS i przedszkolakami oraz bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży.

Organizowaliśmy Konferencję Trzech Powiatów w 2012 roku i VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 2013 roku.

strona internetowa : www.zutw.pl

adres mailowy : zutw@zutw.pl


 SUTW „ATENA” w Obornikach Śląskich

Stowarzyszenie UTW „ATENA” w Obornikach Śląskich rozpoczęło swoją działalność 3 lutego 2004 r.

Terenem działania jest miasto i gmina Oborniki Śląskie (ale wśród członków Stowarzyszenia są także mieszkańcy gminy Prusice, Trzebnica i m. Wrocław).

Pierwszym Prezesem została wybrana Irena Małkiewicz, funkcję tę sprawowała przez 10 lat.

W 2014 r. Walne Zgromadzenie Członków SUTW powołało na Prezesa Stowarzyszenia Ewę Materny.

Główne cele to: działalność edukacyjna, zdrowotna, kulturalna, turystyczno-krajoznawcza, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych oraz stwarzanie warunków do godnego starzenia się.

Powyższe cele realizujemy poprzez bogatą ofertę wykładów (ponad 150 wykładów wygłoszonych przez ok. 70 wykładowców), działalność w chórze „Atena”, kabarecie „To i Owo”, grupie nordic walking, gimnastycznej i pływacka, oraz sekcjach:  brydżowej, kosmetycznej, kulinarnej, rękodzieła, kulturalno – turystyczno – wypoczynkowej,  piosenki biesiadnej i literacko-czytelnicza,  lektorat języka angielskiego, kursy komputerowe.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej , która niesie  pomoc w różnorodnej formie na rzecz Słuchaczy SUTW, społeczności lokalnej oraz Polakom , zamieszkującym na Kresach.

SUTW „Atena” dynamicznie się rozwija, od kilkuosobowej grupy pasjonatów w roku 2004 do 323 słuchaczy na koniec roku 2016.

W 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego uhonorował SUTW „Atena” nagrodą ,w ramach Konkursu NESTOR, za dynamiczny rozwój Stowarzyszenia działającego na rzecz seniorów.

Adres: 55-120 Oborniki Śląskie

 1. Dworcowa 26, tel. 48/510 409 721

(dyżury: poniedziałek 10:00 – 12:00)

e-mail: atena@sutwatena.pl

www. sutwatena. pl


Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2006 roku.

Pełnomocnik dyrektora MOK ds. NUTW   Karolina Popiel

Zakres działalności NUTW jest szeroki, nastawiony głównie na kształcenie osób w późnej dorosłości, aby zdobyta wiedza pomogła starszym ludziom odnaleźć się i funkcjonować w stechnicyzowanym  i naprawdę  mało przyjaznym świecie. Ogólne zajęcia prowadzone w formie wykładów,obejmują zagadnienia z zakresu wielu dziedzin nauki – od socjologii ,komunikacji międzyludzkiej, bankowości, prawa, spraw aktualnych –  np. wyborów, ekonomii po kulturę i sztukę a nawet astronomię (wykład o meteorach) czy warsztaty śmiechu.

Przy naszym UTW działają sekcje: lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, informatyka, fotografika, turystyka, nordic walking, aerobik, yoga, gimnastyka rehabilitacyjna,  chór, relaksacyjna, rehabilitacyjne spotkania w wodzie, nauka pływania, fitness, teatralna. Od trzech lat działa Klub Szczęśliwego Maluszka prowadzony społecznie przez nasze słuchaczki, a od ponad roku Klubik Uśmieszek na Oddziale Pediatrycznym Noworudzkiego Szpitala. Uruchomiona została siłownia na wolnym powietrzu. Braliśmy udział w akcji rozpropagowania honorowego oddawania krwi. Wraz     z AGROREGIEM prowadzimy od kilku lat Akademię Melomana z wiedeńską pianistką – panią Elżbietą Mazur. Nasz Uniwersytet nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa, PTTK, Biurem Promocji Miasta, z MOPS, klubami seniora, ekoklubem Drzewo Życia, szkołą lokalną i muzyczną, MBP – filia w Słupcu, a od roku z przedszkolem MINI w Słupcu, wspierając jego działalność na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Nasz adres:

57-400 Nowa Ruda

 1. Strzelecka 2a

tel. 503 330 603,  608 077 784,  664 062 765

strona internetowa: www.nowaruda.pl/site/show/id/206

adres e-mail:  popkaro@op.pl


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy zostało powołane w 2008 r. Swoją siedzibę ma w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12.

Prezes SUTW – Irena Jadwiga Kahalik od 2012 r.

Stowarzyszenie UTW dynamicznie się rozwija. Dziś liczy 236 członków i jest znaczącą organizacją w środowisku. Działamy pod patronatem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pod patronatem merytorycznym i organizacyjnym Marka Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uzyskane środki finansowe przeznaczmy na realizację zadań statutowych, a w programie zajęć są:

–        wykłady z różnych dziedzin nauki: kultury, sztuki, historii, medycyny, prawa itp.,

–        spotkania autorskie,

–        lektoraty językowe,

–        warsztaty komputerowe, fotograficzne, rękodzielnia, chór, klub poetycki, brydż,

–        spotkania operowe,

–        zajęcia usprawniające: gimnastyka, aerobik w wodzie, nordic walking, piesze wycieczki.

Ponadto w ofercie mamy:

–        spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu,

–        wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, kina,

–        spotkania integracyjne (majówki, andrzejki),

–        wieczornice z okazji świąt narodowych (3 maja, 11 listopada),

–        spotkania z okazji uroczystości kościelnych (wigilia itp.).

Staramy  się aby oferty służyły poprawie jakości życia, podtrzymywaniu samodzielności fizycznej i intelektualnej, wsparciu i aktywizacji w trudnych momentach życia.

Nasze motto:

Życie oceniać można tylko patrząc w przeszłość, ale żyć trzeba patrząc wyłącznie w przyszłość”

Søren Kierkegaard

Dyżury – wtorki 1100-1300

e-mail: stutwtrzebnica@o2.pl

www: utw.edu.pl  tel. 506 159 270


Transgraniczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Powstanie  Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu zapoczątkowała grupa osób, która zakończyła kariery i działalność zawodową i  rozpoczęła starania o jego  utworzenie dla tych, którzy chcą się rozwijać, poznawać nieznane obszary i realizować własne pasje.

Transgraniczny nie tylko dlatego, że jesteśmy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech, ale również dlatego, że transgraniczność to przekraczanie granic własnego wieku, płci, mentalności, poglądów i sprawności fizycznej.

Stowarzyszenie  „Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu zostało zarejestrowane

w dniu  4 stycznia 2012 roku a 31 marca 2012 roku rozpoczęło działalność.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd, w którym funkcję Prezesa pełni Pani Anna Śliwińska.

Kierunki działania określone w Statucie:

 • Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 • Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
 • Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
 • Przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych.
 • Pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, z funduszy strukturalnych i regionalnych, na sfinansowanie celów statutowych.
 • Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób starszych.

 

W 2014 roku  Stowarzyszenie TUTW było gospodarzem VIII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem „Żeby życie nie bolało” a w marcu 2015 roku będzie gospodarzem

II Zgorzeleckich Spotkań Dolnośląskich Seniorów po tym samym hasłem.

Siedziba: Zgorzelec ul. A. Mickiewicza 13

strona internetowa : www.tutw.com.pl

adres mailowy :  tutw@tutw.com.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach powstał w październiku 2010 roku. W chwili rozpoczęcia był to pierwszy tego typu Uniwersytet działający na terenach wiejskich w Polsce. Projekt spotkał się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów zamieszkujących Gminę Grębocice. W pierwszej edycji w UTW uczestniczyło 83 studentów. Ciekawe zajęcia i liczne wycieczki wypełniały czas naszym studentom, którzy z ochotą uczestniczyli we wszystkich spotkaniach. Ciepłe przyjęcie projektu ze strony seniorów spowodowało, że Gmina Grębocice postanowiła kontynuować zajęcia na Uniwersytecie. Od października 2014 r.  Uniwersytet działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach. Osobą prowadzącą UTW została Renata Przybylska. W chwili obecnej  zrzesza 77 żaków.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach adresuje do swoich słuchaczy  szeroką   i różnorodną ofertę programową, w której skład wchodzą m.in.:

Wykłady edukacyjne – odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu . Tematyka prowadzonych zajęć poruszana jest najczęściej w dwóch blokach tematycznych mieszczących się w zakresie nauk humanistycznych i biologiczno-medycznych.

Warsztaty stałe –  odbywają się od dwóch do czterech razy w miesiącu. Są to zajęcia : komputerowe, teatralne, wokalno-instrumentalne i  fotograficzne.

Warsztaty okolicznościowe–  zajęcia realizowane okazjonalnie ( zależnie od kalendarza).

Lektoraty językowe  – zajęcia odbywają się raz w tygodniu . Dotyczą nauki języka angielskiego i niemieckiego.

Gimnastyka usprawniająco –ruchowa – zajęcia odbywają się cztery razy w miesiącu. Proponujemy naszym studentom Aqua Aerobic i  Pilates.

Imprezy kulturalne – w  ramach zajęć słuchacze aktywnie uczestniczą  w spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, koncertach i innych wydarzeniach  kulturalnych.

Wycieczki – przybliżamy studentom ciekawe miejsca naszego regionu i kraju.

strona internetowa: www.grebocickie.pl

adres email: utw.grebocice@op.pl


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

W dniu 26 września 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku jako ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną. Na pierwszy rok akademicki przyjęto 150 słuchaczy, a w roku akademickim 2015/2016 liczba słuchaczy wzrosła już do 230 osób.

Obecnie jednostką kieruje dr inż. Marek UrbanPełnomocnik Rektora ds. UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Celem działalności UTW jest aktywizacja seniorów i włączenie ich do systemu ustawicznej edukacji oraz troska o zachowanie i powiększanie ich intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności. Słuchacze uczestniczą w wykładach audytoryjnych z różnych dziedzin wiedzy, zdobywają umiejętności w zakresie obsługi komputera i znajomości języków obcych oraz uczestniczą w zajęciach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów. Mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych i sprawności swojej pamięci, oraz ćwiczenia jogi. Integrują się i rozwijają swoje zainteresowania w 17 sekcjach zainteresowań takich jak: Chór „Apasjonata”, Sekcja Haiku, Sekcja Kultury i Sztuki, Sekcja Medyczna, Sekcja Miłośników Poezji, Sekcja Mody i Urody, Sekcja Organizacyjno – Informacyjna, Sekcja Przyrodniczo – Ogrodnicza, Sekcja Sportowa, Sekcja Turystyczna, Sekcja Wolontariatu, Sekcja Współpracy z Organizacjami Zewnętrznymi I Finansów, Sekcja Wystawiennicza, Sekcja Żywego Słowa, Sekcja Książki „Czytacze”, Sekcja Fotografii Artystycznej Sekcja Sztuki Użytecznej.

Rozwijanie aktywności słuchaczy w UTW stwarza też możliwości poszerzania sieci społecznych seniorów, co wzmacnia poczucie własnej wartości, nadaje sens życiu i chroni przed odczuwaniem osamotnienia.

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 1. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/uniwersytet_iii_wieku/1817/uniwersytet_trzeciego_wieku_oddzial_we_wroclawiu.html

e-mail:utw@ue.wroc.pl


UTW w Głuszycy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy powstał w listopadzie 2014 r.

Prezes UTW  –  Jerzy Janus

Stowarzyszenie liczy 41 członków.

Działamy pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Honorowy patronat sprawuje Burmistrz Głuszycy.

Główne cele stowarzyszenia to:  aktywizacja  i integracja , działalność  edukacyjna                  i  kulturalna, służące  poprawie jakości  życia, sprawności  fizycznej  i  intelektualnej            osób 50+.

Powyższe cele realizujemy przez:

– wykłady z różnych dziedzin wiedzy  (odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu),

– zajęcia usprawniające:  joga, nordic walking,

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– spotkania integracyjne:  majówki  itp.

– wieczornice z okazji świąt narodowych i kościelnych:  11 listopada, wigilia,

– wycieczki

– stałe warsztaty  – jesteśmy w trakcie organizowania zajęć  w sekcjach: turystycznej, wokalnej, gimnastycznej, fotograficznej, kulturalnej  i  rękodzieła

Nasze motto:   „ Życie należy przeżyć !

Znajdź coś, co cię naprawdę zainteresuje.

Jednak to ci się nie uda, jeśli siedzisz w miejscu „

Katherine Hepburn

Adres:

58-340 Głuszyca

 1. Grunwaldzka 26

e-mail: jjanus@vp.pl

b65Gajewska@gazeta.pl

www.gluszyca.pl – zakładka: Uniwersytet Trzeciego Wieku


STOWARZYSZENIE  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  STRZELINIE

 

Stowarzyszenie UTW w Strzelinie powstało w 2005 roku.

Prezesem od początku istnienia jest Mirosława Kulpa-Czujewicz.

Stowarzyszenie liczy 69 członków.

Honorowy patronat sprawuje Burmistrz Strzelina.

Główne cele naszego Stowarzyszenia to:

–        aktywizacja i integracja osób 50+

–        działalność edukacyjna

–        działalność kulturalna

–        działalność sportowo- turystyczna

Cele te służące poprawie jakości życia, sprawności fizycznej i intelektualnej słuchaczy realizujemy poprzez:

–        wykłady z różnych dziedzin wiedzy

–        spotkania integracyjne / zabawy, ogniska /

–        wycieczki krajowe i zagraniczne jednodniowe i dłuższe

–        warsztaty / np. fotograficzne  i inne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami słuchaczy /

–        zajęcia sportowe – gimnastyka, nordic walking, basen

–        wolontariat

–        udział w programach proponowanych przez Samorząd Gminny i Powiatowy

W roku 2010 nasze Stowarzyszenie było organizatorem IV Dolnośląskiego Forum UTW z mottem „Potencjał późnej dorosłości”.

Mamy też swój hymn napisany przez słuchaczkę, którego pierwsza zwrotka brzmi:

Żyjemy tu w Strzelinie

od wielu, wielu lat

i dobrze jest nam razem

i każdy jest nam rad…

Nasz adres:

Urząd Miasta i Gminy

 1. Ząbkowicka 11

57 – 100 Strzelin


Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we Wrocławiu powstał w 2010 roku, kiedy to Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podjął uchwałę o jego powołaniu.  Powołanie naszego UTW wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z fenomenem edukacji dorosłych XXI wieku, wpisując się w strategię humanistycznej służby wobec osób późnej dorosłości.

W związku z otwierającą się perspektywą życia długowiecznego w UTW – AWF we Wrocławiu podjęliśmy działania związane z animacją kulturową seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, prozdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej. Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych.

Uczestnictwo Studenta – Seniora w zajęciach Naszego Uniwersytetu sprawa, że otaczająca rzeczywistość kulturowa będzie przez Niego lepiej rozumiana, a podnoszenie potencjału zdrowotnego zapewni Mu siły witalne i godne starzenie się.

Kontakt

Kierownik UTW – AWF we Wrocławiu  dr Regina Kumala
regina.kumala@awf.wroc.pl 


Na Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, który rozpoczął działalność jesienią 2007r. zapisało się 125 słuchaczy.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legnica.  Obecnie Uniwersytetem kieruje dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mgr Izabela Stasiak-Kicielińska.

Aktualnie ilość Słuchaczy przekroczyła 300 osób.

Cele: – stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,

– prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej

i krajoznawczo- turystycznej,

–  aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia,

–  upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Warunki uczestnictwa:

Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym, nieczynna zawodowo, która pragnie wnieść swój wkład  pracy społecznej w urzeczywistnianie celów LUTW oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do jego grona. Przynależność do LUTW jest bezterminowa.

Bogata oferta zajęć obejmuje między innymi:

– zajęcia komputerowe, w tym także grupy  fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej,

– lektoraty języków obcych angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz

języka migowego,

– historia sztuki,

– gimnastyka umysłu,

– edukacja regionalna i turystyka,

–  psychologia społeczna,

–  religioznawstwo,

–  kuchnie różnych narodów w aspekcie żywienia dietetycznego,

–  warsztaty teatralno-literackie,

–  edukacja muzyczna – chór,

–  warsztaty plastyczne  z malarstwa  i ceramiki

–  zajęcia z drzewa  genealogicznego mojej rodziny,

–  dekoratorstwo i wizaż,

–  gimnastyka ruchowa oraz  zumba, joga, nordic walking i zajęcia na  basenie.

Warto wiedzieć, że:

Nasz senioralny chór „AMABILE” zdobył już kilka wyróżnień na przeglądach chórów

i zespołów, a kabaret  „Idylla”, coraz śmielej radzi sobie podczas  występów na scenie.

 Siedziba: LUTW ul .Lotnicza 26 59-220  Legnica; adres strony  www.ckziu.legnica.pl.

 Kontakt: nr tel.76/852 42 46 ; e-mail:  sekretariat@ckziu.legnica.pl