Planowane imprezy

19 kwietnia 2023 r. – IV Międzyuniwersyteckie Spotkania z Poezją w Oleśnickim UTW

26 kwietnia 2023 r. – XII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w Świdnicy (aula I LO w Świdnicy ul. Partyzantów)

10 maja 2023 r.  – IX Dolnośląski Przegląd Seniorów Artystycznie Uzdolnionych o Krzywą Wieżę Ząbkowic Śląskich

3-4 czerwca  2023 r. – XI Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów – UTW „Atena” w Obornikach Śl. 


2 września 2023 r. – IX Marsz Nordic Walking UTW –  „Atena” w Obornikach Śl. 


25 września  2023 r. – XVI Dolnośląskie Forum UTW w Trzebicy i 15-lecie UTW „Tęcza”

30 września  2023 r. – 20-lecie Sudeckiego UTW w Wałbrzychu

19 października 2023 r.  – II Przegląd Kabaretów „Śmiech to zdrowie – z kabaretem to możliwe” – UTW „Atena” w Obornikach Śl.