Aktualności

Federacja UTW zaprasza do udziału w projekcie Senior

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w projekcie Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych. Projekt dofinansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Ponieważ sytuacja pandemiczna jest płynna proponujemy w tej chwili następujące daty wydarzeń: 12 listopada, 26 listopada i 3 grudnia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, daty ulegną zmianie.

Zapisy drogą mailową na adres federacjautw@gmail.com lub telefonicznie 600 343 289 do dnia 2 listopada 2020 r.

Jeśli chcesz zgłosić udział w projekcie, skorzystaj z poniższego formularza:

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE senior lider

*pierwszeństwo mają  liderzy z subregionu wałbrzyskiego – 2 osoby z danej organizacji.

 

Opis zadań projektowych:

Zadanie skierowane do seniorów, będących liderami lokalnych społeczności senioralnych i wzmacnia ich kompetencje liderskie, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń aktywności seniorów. Zapraszamy do  udział w nim 40 seniorów – liderów z subregionu wałbrzyskiego, działających w UTW, radach seniorów i pozarządowych organizacjach senioralnych w miejscowościach subregionu.

Zadanie zakłada, że odbędą się 3 dni szkoleniowe, w listopadzie i grudniu. Każdy dzień będzie się składał z części wykładowo-warsztatowej oraz, biorąc pod uwagę sytuację pandemii, z części integracyjnej, związanej ze zwiedzaniem dwóch wybranych obiektów i spotkania integracyjnego z doświadczonymi seniorami – wolontariuszami. Część druga będzie się odbywała w miarę możliwości na zewnątrz.

Na zajęcia i do zwiedzanych obiektów seniorzy będą dowożeni busem z różnych miejscowości, aby uniknąć dojazdu komunikacją publiczną. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbędą się w Wałbrzychu, w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, gdzie siedzibę ma Fundacja Sudecki UTW..

Pierwszy dzień projektowy:

 1. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji/warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Zwiedzanie Zamku w Zagórzu Śląskim – dojazd autokarem, potem dojście z kijkami.

Drugi dzień projektowy:

 1. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji / Warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Zwiedzanie Starej Kopalni – wejście z kijkami, ponieważ to duży obszar.

Trzeci dzień projektowy:

 1. Warsztaty omawiające rolę lidera w środowisku lokalnym i działanie seniorów przez wolontariat, dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Spotkanie integracyjne z przedstawicielami 4 organizacji, które mają dobrze działający wolontariat, w tym wolontariat seniorów.

Podczas każdego dnia projektowego zaplanowane są przerwa kawowa oraz poczęstunek w postaci obiadu dla uczestników.

ZAWIADOMIENIE

Rada Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §19 ust. 1  statutu Federacji UTW, uchwałą 1/INT/2020 z dnia 10 sierpnia  2020 r. zwołuje Walne Zebranie członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu na dzień 4 września  2020 r., na godz. 10.00 – I termin,  na godz. 10.30 – II termin, w auli   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu.

Wspomnienia wycieczek UTW w Grębocicach (2014-2019)

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu z radością informację o możliwości otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jednorazowych maseczek dla Seniorów Dolnego Śląska.

Oczywistym jest, że lokalne Uniwersytety Trzeciego Wieku – w obecnym niełatwym przecież czasie – wspierają seniorów nie tylko należących do UTW. 

Jednocześnie to Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią w swoich środowiskach rolę liderów i mogą skutecznie wspierać osoby starsze potrzebujące środków ochrony. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Prosimy o przekazanie drogą mailową w miarę możliwości jak najszybciej następujących informacji(na adres federacjautw@gmail.com):

1) Jaka orientacyjnie liczba maseczek byłaby potrzebna seniorom w Państwa miejscowości (prośba by szacować potrzeby realne i nie zawyżać liczby maseczek – tak by inni potrzebujący mogli z nich skorzystać).

2) Podanie adresu, na który maseczki będą Państwu przesłane z UMWD, zaraz po otrzymaniu informacji o ich liczbie. 

3) Podanie imienia i nazwiska osoby oraz nr. tel. / adresu e-mail, z którą ewentualnie będzie można się kontaktować.

 

Dziękuję najserdeczniej za pomoc w w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Bogna Bartosz

Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

***

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie! Maseczki wielokrotnego użytku posłużyły wielu seniorom. 

ZAMKNIĘCI W DOMUOTWARCI NA SZTUKĘ”. 

Ogłaszamy WIRTUALNY PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SENIORÓW! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, aby poznać więcej szczegółów:

 1. Organizatorem przeglądu artystycznego seniorów „ZAMKNIĘCI W DOMU – OTWARCI NA SZTUKĘ”  jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu wraz z Sudeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.
 2. Prace artystyczne, które mogą uczestniczyć w przeglądzie mogą mieć następujący charakter:
  1. Krótka forma literacka np. fraszka, wiersz (max na kartce A4), opowiadanie (max 5 stron), inne…
  2. Obraz – dowolna technika
  3. Okładka książki − na temat
  4. Fotografia – np. co robimy zamknięci w domu, co widzimy z okien i inne…
  5. Film dokumentalny – max 3 min
  6. Projekt rzeźbiarski – np. figurka górnika-seniora, lub podobne.

Wszystkie prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, lub powinien być podany login.

 1. Wszystkie prace powinny być autorskie i nie powinny być wcześniej w żadnej formie publikowane.
 2. Termin przysyłania – do 15 maja 2020 r. na adres: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl
 3. Platformą do publikacji prac będzie strona na Facebooku specjalnie stworzona na potrzeby przeglądu.
 4. O popularności będą świadczyć lajki stawiane przez oglądających.

życzenia wielkanocne

Walne Zebranie Członków ODWOŁANE

Z przykrością informujemy, że Walne Zebranie członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku, zaplanowane na 28 marca 2020 r., zostało odwołane w związku z zagrożeniem epidemiologicznym.

Termin zostanie ustalony później, w zależności od rozwoju sytuacji.

Bezpłatne warsztaty on-line dla Seniorów

Medical Press zaprasza do uczestnictwa w warsztatach: „Senior w czasach epidemii. Czyli jak sobie radzić w świecie koronawirusa.”


Warsztaty są dedykowane wszystkim osobom zainteresowanym tematem dzisiejszej epidemii, ale przede wszystkim seniorom, ponieważ szczególny nacisk położony zostanie na choroby sercowo-naczyniowe i diabetologiczne. Spotkania poprowadzą eksperci z dziedziny ochrony zdrowia – wirusolog oraz kardiolog.

Warsztaty są bezpłatne. Może w nich uczestniczyć każdy kto posiada komputer/smartphone z dostępem do internetu. Nie jest wymagane logowanie.

Zaproszenie

Bardzo proszę o przekazanie informacji o wykładach wszystkim seniorom i osobom zainteresowanym. 

W razie pytań zapraszamy do kontakturedakcja@medicalpress.pl, 666 661 321

Koronawirus (COVID-19). Apel ws. bezpieczeństwa!

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia zdrowia publicznego o znaczeniu międzynarodowym oraz w celu przeciwdziałania COVID-19 w imieniu Marszałka Województwa Dolnośląskiego uprzejmie proszę o ograniczenie, bądź rezygnację z wydarzeń o charakterze zbiorowym, lub też przeniesienie ich na inny termin.

W przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem należy skontaktować się z właściwą stacją sanitarno-epidemiologiczną (lista stacji epidemiologicznych znajduje się pod adresem http://gis.gov.pl/mapa/) oraz udać się do właściwego miejscowo oddziału zakaźnego (lista szpitali zakaźnych w Polsce znajduje się pod adresem https://www.gov.pl/web/koronawirus/lista-szpitali). Nie jest to szpitalny oddział ratunkowy SOR ani lekarz rodzinny.
Rekomenduje się śledzenie aktualnych komunikatów Głównego Inspektora Sanitarnego https://gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/ i stosowanie się do zawartych w nich zaleceń.

Załączam również aktualną informację Głównego Inspektora Sanitarnego dla Seniorów.

https://www.gov.pl/web/zdrowie/informacja-glownego-inspektora-sanitarnego-dla-seniorow.

Z wyrazami szacunku, Piotr Klag − sekretarz DSRS