Aktualności

X DOLNOŚLĄSKI PRZEGLĄD SENIORÓW ARTYSTYCZNIE UZDOLNIONYCH

Walne Zebranie członków Federacji UTW

Walne Zebranie członków Federacji UTW odbyło się 22 marca 2024 r. Zatwierdzono sprawozdanie finansowe, przyjęto merytoryczne i udzielono absolutorium Radzie Federacji.
 
W planach na 2024 rok XVII  Forum UTW w Oleśnicy 25 września 2024 r. i obchody jubileuszu 10-lecia Federacji UTW. Federacja będzie się tez przygotowywać do obchodów 50-lecia ruchu UTW w Polsce.

Uroczystość odsłonięcia tablicy pamięci Krystyny Lasek

21 marca 2024 r. społeczność UTW ze Świdnicy oraz zaproszeni goście także z Federacji UTW oraz władze miasta brali udział w uroczystości odsłonięcia tablicy pamięci Krystyny Lasek. Tablica została umieszczona na skwerze jej imienia w Świdnicy. Pamięć o Krysi zarówno w mieście jak i wśród słuchaczy Świdnickiego UTW i w Federacji UTW zawsze żywa.

DO WGLĄDU: Zaproszenie na odsłonięcie pamiątkowej tablicy Pani Krystyny Lasek >>> p. Teresa Ziegler_zaproszenie na odsłonięcie tablicy (1)

Projekt „Sieciowanie działań organizacji senioralnych w subregionie wałbrzyskim”

Projekt „Sieciowanie działań organizacji senioralnych w subregionie wałbrzyskim” polegał  na przygotowaniu portalu internetowego, na którym są zamieszczane informacje o działaniach dla seniorów w subregionie wałbrzyskim.

Powstała strona  www.dolnoslaski-senior.pl – zapraszamy do odwiedzenia!

Warsztaty „Wsparcie liderów organizacji senioralnych Dolnego Śląska”

Ostatnie warsztaty w projekcie „Wsparcie liderów organizacji senioralnych Dolnego Śląska”.

III Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych

III Dolnośląskie Forum Rad Senioralnych to ważny dzień dla wszystkich rad seniorów i uniwersytetów trzeciego wieku w województwie dolnośląskim.

Bardzo uroczysty i ważny moment III Forum to wręczenie nagród Marszałka Województwa Dolnośląskiego im. Krystyny Lasek „Społecznik Roku” w dwóch kategoriach: osoby i organizacji działających na rzecz seniorów naszego województwa.

Nagrodę w kategorii Osoba fizyczna otrzymała pani Karolina Popiel z Nowej Rudy – społeczniczka, założycielka Noworudzkiego UTW, Rektor Honorowy tego UTW. Znane są jej działania w czasie pandemii na rzecz seniorów w Nowej Rudzie i powiecie kłodzkim.

Gratulacje dla pani Karoliny Popiel!

Nagrodę w kategorii Organizacja otrzymała Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku, której współzałożycielką była Krystyna Lasek i w której pełniła nie tylko funkcję przewodniczącej Komisji Rewizyjnej, ale była też inicjatorką sieciowania działań utw w subregionie wałbrzyskim.

Ta nagroda dla nas to docenienie działań kilku tysięcy słuchaczy UTW zrzeszonych w Federacji  na rzecz środowiska lokalnego i na rzecz  osób potrzebujących wokół nas.

Dziękujemy!

c

Projekt „Sieciowanie działań organizacji senioralnych w subregionie wałbrzyskim”

Projekt „Sieciowanie działań organizacji senioralnych w subregionie wałbrzyskim” polegać będzie na przygotowaniu portalu internetowego, na którym będą zamieszczane informacje o działaniach dla seniorów w subregionie wałbrzyskim. Pomysł takiego miejsca, gdzie będą zamieszczane informacje o działaniach organizacji senioralnych dla siebie oraz działań instytucji kulturalnych skierowanych dla seniorów zrodził się podczas spotkania Wałbrzyskiej Rady Seniorów z zarządem Fundacji Sudecki UTW w maju bieżącego roku w siedzibie Fundacji w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22.

Członkowie rady seniorów zwrócili uwagę, że nie wiedzieli o wielu działaniach Sudeckiego UTW dla seniorów w Wałbrzychu i powiecie wałbrzyskim. Kolejnym problemem, który się pojawił na tym spotkaniu był brak informacji o działaniach uniwersytetów trzeciego wieku w subregionie oraz o działaniach rad seniorów i innych organizacji senioralnych i, co za tym idzie, brak koordynacji w terminach ofert skierowanych do seniorów.

Dlatego też Federacja UTW wraz z Sudeckim UTW oraz Wałbrzyskim UTW, przy wsparciu Akademii Nauk Stosowanych  Angelusa Silesiusa i Wałbrzyskiej Rady Seniorów postanowiła podjąć działania, które pozwolą poprawić sytuację z dotarciem informacji do zainteresowanych seniorów. W projekcie skorzystamy z fachowców – pracowników uczelni Akademii Nauk Stosowanych Angelusa Silesiusa, Do udziału w warsztatach zapraszamy przedstawicieli  uniwersytetów trzeciego wieku oraz przedstawicieli rad seniorów z subregionu wałbrzyskiego.


Zaletą projektu jest tworzenie informacji na stronę  przez seniorów, będą oni decydować, co jest interesujące i warte przeczytania, co chcieliby zamieszczać na blogu, jakie zdjęcia chcieliby umieszczać na swojej stronie.

XVI Dolnośląskie Forum UTW i Jubileusz 15-Lecia UTW „Tęcza”

W XVI Dolnośląskim Forum UTW i Jubileuszu 15-Lecia UTW „Tęcza” w Trzebnicy pod hasłem „Carpe diem” wzięły udział 23 uniwersytety trzeciego wieku z Dolnego Śląska i jeden Gminny Klub Senior+.  Spotkało się ponad 150 seniorów na różnorodnych warsztatach. Przyznano tytuł „Osobowość UTW” panu posłowi Sławomirowi Piechocie oraz pani Irenie Kahalik – byłej prezes Stowarzyszenia „Tęcza”.

Krótką informację o programie „UTW dla społeczności” przekazała gościni  Forum Agnieszka Kocon – koordynatorka tego programu  z Towarzystwa Inicjatyw Twórczych „ę”.

Liderzy UTW spotkali się z kandydatem na senatora panem Kazimierzem Michałem Ujazdowskim, przewodniczącą Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej dr Bogną Bartosz oraz zastępcą dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego  UMWD panią Agnieszką Kowol.  

UTW „Tęcza” uzasadnił motto jubileuszu Carpe Diem wierszem na tą okoliczność stworzonym, występy teatru tańca i chóru uświetniły  uroczystość.  Władze miasta i powiatu, posłowie i senatorowie podkreśliły swoją obecnością ważną rolę, jaką pełni UTW „Tęcza”  w środowisku lokalnym i przekazały wiele dobrych słów na jubileusz. Wszystkie obecne UTW złożyły życzenia i kwiaty.

    

 

Zapisy na XVI Dolnośląskie Forum UTW

 

 

Zapisy przedstawicieli uniwersytetów trzeciego wieku na XVI Dolnośląskie Forum UTW tylko przez link: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeaQiBr19URarzO_T5-lmmhJyXixEKSYvVK7isqz6t-7EZdHw/viewform 

Trwają zapisy na drugą sesję szkoleniową  w Legnicy, warsztaty odbedą w siedzibie Legnickiego UTW ul. Grunwaldzka 2-20,  noclegi w Hotelu Kamieniczka, ul. Młynarska 15 w Legnicy. 

Zapisy przez formularz  w nieprzekraczalnym terminie do 10 sierpnia 2023 r. 
Informacje szczegółowe będą wysyłane na adres mailowy z formularza. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMR6BMPJDaqx-OZqePdtqXrT_XEROTaWVDl_bPN_aWvhzMJQ/viewform?usp=sf_link

 

Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków

W dniu 18.03.2023 roku w siedzibie naszej Federacji odbyło się Walne Sprawozdawczo-Wyborcze Zebranie członków. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 20 z 26 zrzeszonych utw. Stara Rada Federacji uzyskała absolutorium. Wybrano nową Radę oraz Komisję Rewizyjną. 
 

Skład osobowy Rady Federacji:

Teresa Ziegler – prezes
Izabela Stasiak – Kicielińska, Janusz Blek – wiceprezesi
Bożena Kuchmacz, Apolonia Lulek i Magdalena Wnuk-Olenicz – członkinie.
 

Skład osobowy Komisji Rewizyjnej:

Irena Kubera – przewodnicząca
Anna Wolfart – Martyka i Jerzy Janus – członkowie

Wsparcie liderów środowisk senioralnych Dolnego Śląska – projekt sfinansowany ze środków budżetu województwa dolnośląskiego

Miejscem realizacji zadania będą trzy miejscowości, w których będą przeprowadzane sesje warsztatowe(Wałbrzych, Legnica, Wrocław) oraz Trzebnica, gdzie odbędzie się XVI Dolnośląskie Forum UTW.

Projekt wychodzi naprzeciw oczekiwaniom seniorów-liderów organizacji senioralnych, członków rad seniorów oraz szeroko do edukatorów osób starszych.
Tematyka warsztatów:
1 sesja: Psychologiczne wsparcie lidera – odbędzie się we Wrocławiu w czerwcu 2023,
2 sesja: Lider i jego wizerunek oraz wizerunek organizacji w mediach, także w społecznościowych – odbędzie się w Legnicy w w sierpniu,
3 sesja: Kondycja organizacji senioralnej – odbędzie się w Wałbrzychu w październiku lub listopadzie. 

Oprócz tych 3 sesji planowane jest także XVI Dolnośląskie Forum UTW pod hasłem „Carpe diem” z zaproszonymi delegatami z wszystkich utw z Dolnego Śląska oraz zaproszeni goście z innych organizacji senioralnych. Forum odbędzie się we wrześniu w Trzebnicy.
Przewiduje się wykład wiodący, warsztaty i panel dyskusyjny. Dla gości planuje się poczęstunek.

Federacja UTW realizuje projekt „Kompetentny senior – lider uniwersytetu trzeciego wieku”.

Warsztaty odbędą się:

– 26 sierpnia 2022 r. w Wałbrzychu – Organizacja i jej kondycja finansowa;

– 23 września 2022 r. w Legnicy – Prawo w Polsce dotyczące seniorów;

– 7 października 2022 r. we Wrocławiu – Lider – jego kompetencje, motywacja, zarządzanie grupą, problem wypalenia.

Zachęcamy do zapoznania się z treścią artykułów:

Szczegóły dotyczące pogrzebu Krystyny Lasek. Wystawiono księgę kondolencyjną

Zmarła Krystyna Lasek