Aktualności


 Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku zaprasza na inaugurację roku akadeickiego 2018/2019. Szczegóły  tutaj: zaproszenieNowa Ruda


ODDZIAŁ  DOLNOŚLĄSKI

POLSKIEGO TOWARZYSTWA GERONTOLOGICZNEGO

ZAPROSZENIE

 Oddział Dolnośląski Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego ma zaszczyt zaprosić na Posiedzenie Naukowe, które odbędzie się 9 maja 2018 roku (środa), o godzinie 17.30, na Wydziale Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu (Stadion Olimpijski, Paderewskiego 35, budynek P4, I piętro, sala 2/4 Rady Wydziału „Szmaragdowa”.

 PROGRAM  POSIEDZENIA

 1. Jacek Kopeć, Dyrektor ds. Sprzedaży firmy Pro-Plus „Usługi telemetryczne: teleprofilaktyka, telediagnostyka, telemonitoring, telerehablitacja i teleopieka”.
 2. Prezentacja sprzętu wykorzystywanego w usługach telemetrycznych.
 3. Sprawy organizacyjne

                                                                                              PRZEWODNICZĄCA O/D PTG

                                                                                                Prof. dr hab. Anna SkrzekSTOWARZYSZENIE POŻYTKU PUBLICZNEGO

„UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU

w Miliczu zaprasza na

XI Wojewódzki Rajd Seniorów po Dolinie Baryczy

16 czerwca 2018 r.

Cele:

1) Promocja wartości turystyczno-przyrodniczo-historycznych Doliny Baryczy wśród seniorów województwa dolnośląskiego.
2) Wzrost aktywności wśród seniorów, w tym wykluczonych społecznie.
3) Popularyzowanie szlaków turystycznych Doliny Baryczy.

4) Integracja międzypokoleniowa.

Termin i miejsce realizacji zadania:

16.06.2018 r. (sobota)

– zbiórka uczestników o godz. 8:30 w Technikum Leśnym w Miliczu ul. Kasztelańska 1.

– godz. 9:00 uroczyste otwarcie rajdu w auli Technikum Leśnego

– godz. 9:15 – 9:45 zwiedzanie Technikum Leśnego

-10:00 – 11:30 zwiedzanie muzeum bombek w KOM-ie oraz Izby Pamięci  Bolka Zajiczka

– 11:45 – 12:30 poznanie historii kościoła p.w. św. Anny na Karłowie

– 12:30 – 13:30 Wałkowo Dom Drzewa, słodka bułka

– 13:30 – 13:50 przejazd na trasie Milicz – Ruda Milicka

-13:50 – 15:00 przejście na trasie Grodno – Stary Zamek

– 15:15:25 przejazd na trasie Nowy Zamek –  Gogołowice

– 15:30 – 16:15  posiłek regeneracyjny

– 16:15 – 19:00 konkurs wiedzy, ognisko, zabawa przy ognisku.

– 19:00 zakończenia rajdu.

Warunki uczestnictwa:

 1. Zgłoszenia udziału w rajdzie w terminie do dnia  07.06. 2018 r. na adres Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku „   pl. Ks. E. Waresiaka  7,          56-300 Milicz
 2. Wniesienie opłaty tytułem wpisowego w kwocie 50,00 zł od uczestnika w terminie do 7.06.2018 r. Wpłaty można dokonać osobiście w Biurze Zarządu UTW lub na konto Zarządu UTW w Banku Spółdzielczym w Miliczu. Nr konta

35  9582 0000 2000 0011 6509 0001

 1. Przestrzeganie przez uczestników Rajdu przepisów bezpieczeństwa drogowego,

ochrony przyrody i zabytków, ppoż oraz zasad turystycznych i pomocy koleżeńskiej.     Organizatorzy zapewniają:

–     transport autokarowy do przewozu uczestników po trasie Rajdu, posiłek, pamiątki rajdowe, ubezpieczenie.                                                                                                                                  Postanowienia końcowe:

 1. Uczestnicy  Rajdu wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Stowarzyszenie Pożytku Publicznego „Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Miliczu, w celach związanych z  udziałem w niniejszym Rajdzie oraz wyrażają  zgodę na publikację  fotografii w, na których uwidoczniono ich  osobę.
 2. Uczestnikowi Rajdu  znane są  przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ich poprawiania, aktualizacji, uzupełniania i usuwania.
 3. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i szkody powstałe

w czasie trwania Rajdu z winy uczestników

 1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do interpretacji regulaminu oraz zmiany

programu

 1. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 506 504 936