Rada

Skład Rady Federacji UTW od 18 marca 2023 r.

Prezes  Federacji UTW

Teresa Ziegler

Jestem z  wykształcenia – informatyczką, z zawodu – nauczycielką matematyki i informatyki, obecnie emerytowaną, ale pracującą. Chcę wpływać na rzeczywistość poprzez działania społeczne dla mieszkańców Wałbrzycha. W tym celu działam w Wałbrzyskim Towarzystwie Oświatowym na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie seniorów. W 2003 roku założyłam Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem kierowniczką. Prowadzę tam także warsztaty komputerowe. Zrealizowałam wiele projektów na rzecz seniorów zdobywając na te projekty dofinansowanie. W 2014 roku był to np.  projekt „Rozwój wolontariatu seniorów w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który obejmował  5 uniwersytetów trzeciego wieku a w 2017 projekt dofinansowany w ramach ASOS „Terapeutyczny wolontariat wałbrzyskich seniorów”.

Jestem latarnikiem cyfrowym, czyli wprowadzam seniorów w cyfrowy świat – przeszkoliłam w ramach swojego grantu 350 osób w wieku 50+. W latach 2011 – 2017 byłam członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.  Starałam się poprawiać współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi, głównie w dziedzinie edukacji. W latach 2012-2016  roku byłam członkinią Rady do spraw Polityki Senioralnej przy MPiPS.  Jestem zwolenniczką partycypacji obywateli w stanowieniu prawa ich dotyczącego.

Interesuję się literaturą, zwłaszcza polskich autorek – wałbrzyszanek Joanny Bator i Olgi Tokarczuk, czy Grażyny Plebanek, Ingi  Iwasiów i Anny Janko.  Lubię słuchać trąbki Tomasza Stańki i śpiewu Agi Zaryan. Jeśli mam czas robię na drutach, to znakomicie relaksuje.   Uwielbiam podróże, zwiedziłam wiele europejskich krajów, organizuję wycieczki dla seniorów z naszego utw po kraju i Europie.

Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych  dzieci  oraz dwójkę wnuków. Moim marzeniem było stworzenie uniwersytetu trzeciego wieku w Wałbrzychu – udało się to marzenie zrealizować, teraz chcę działać trochę szerzej, między innymi  na rzecz  Federacji UTW na Dolnym Śląsku.

Wiceprezesi Rady Federacji UTW

Janusz Blek

„Jest nikim ten, co nie poprawia świata”

Jestem absolwentem wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Fizyki ze specjalnością nauczycielską. Całe swoje zawodowe  życie związałem z I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu. Poza pracą dydaktyczną  organizowałem biwaki, obozy, zimowiska i wycieczki dla harcerzy i uczniów liceum. Tworzyłem i prowadziłem środowiskowe harcerskie drużyny wodne  i turystyczne działające w ramach Szczepu ZHP przy I Liceum Ogólnokształcącym, którego był komendantem. W latach 1989-99 byłem dyrektorem I LO oraz Licem Medycznego. Tworzyłem również szkołę muzyczną w Miliczu i byłem jej pierwszym dyrektorem. Jako  działacz związkowy aktywnie uczestniczyłem w życiu lokalnych samorządów  broniąc praw pracowników oświaty  gminy i powiatu oraz tworząc lokalne prawo  oświatowe. Po przejściu na emeryturę podjąłem działalność na rzecz seniorów jako współzałożyciel i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miliczu – Stowarzyszenia  umożliwiającego aktywny udział w edukacji, kulturze i sporcie wszystkim po pięćdziesiątce.

Moje zainteresowania to żeglarstwo, turystyka i praca w ogrodzie.

Izabela Stasiak-Kicielińska

Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy.

Członkowie Rady Federacji UTW

dr inż. Bożena Kuchmacz

Dr nauk ekonomicznych, pracę obroniła na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. W 1985 r. ukończyła Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki na Kierunku Chemii. W latach 1985-1994 pracowała w Zakładach Ceramicznych „Bolesławiec” w Bolesławcu.

Od 1994 r. pełni funkcję dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Gromadce. Od 2006 r. członek Fundacji i Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” z siedzibą w Chocianowie. Brązowy Krzyż Zasługi w 2013 r., Medal „Pro Patria” w 2014 r. Zainteresowania badawcze: kapitał społeczny, rozwój lokalny, organizacje non-profit, fundusze unijne.

Apolonia Lulek

Pełnomocnik Rektora ds. Karkonoskiego   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze. KUTW prowadzę od 2010/2011, jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej  we Wrocławiu. Wcześniej byłam wicedyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Kamiennej Górze. Pełniłam funkcję sekretarza   w Stowarzyszeniu Osób Intelektualnie Niepełnosprawnych. Prowadziłam OHP organizując pracę     w czasie wakacji dla setek młodzieży w kraju i za granicą.

Po przejściu na emeryturę założyłam i przez 10 lat prowadziłam Społeczne Studium Administracji. Praca z Seniorami nie jest łatwa, gdyż część z nich  przyzwyczajona jest tylko do wymagań. Dlatego moja praca idzie w kierunku aktywizacji seniorów działając na rzecz innych. Wiem, że tego nie osiągnie się natychmiast, że jest to długa i żmudna praca, ale efekty już są widoczne.

Obecnie przyjęłam kilka celów, między innymi integracja międzypokoleniowa, współpraca z 4 szkołami różnych szczebli, aby młodzież przygotować do tego,  że starość to nie wybryk natury tylko normalność. Współpraca z organizacjami, które działają na rzecz seniorów. Praca na rzecz Rady Seniorów. Najważniejszym celem jest organizacja ciekawych zajęć, aby późna dorosłość była miła i satysfakcjonująca, aby pobyt na uniwersytecie był platformą spotkań towarzyskich i bezpieczeństwem przed samotnością.

Uniwersytet współpracuje ze Stowarzyszeniem Fraeunkirche z Drezna. Organizujemy wspólne spotkania, wyjazdy, poznawanie kultury i obyczajów naszych sąsiadów. Współpracujemy także ze Zgromadzeniem Benedyktynek w Krzeszowie oraz Sanktuarium Krzeszowskim a także z organizacją  VIA SAKRA. ”Podróżowanie bez granic przez wieki w zadumie”. Organizacja Via Sakra skupia przedstawicieli obiektów kultury z terenów Niemiec, Czech i Polski.

Magdalena Wnuk-Olenicz 

doktor nauk społecznych, andragog, edukator osób starszych, absolwentka studiów podyplomowych Zarządzanie Zasobami Ludzkimi. Od kilkunastu lat współpracuje z seniorami w ramach realizowanych zajęć edukacyjnych (także międzypokoleniowych) oraz warsztatów biograficznych i rozwojowych w Uniwersytetach Trzeciego Wieku we Wrocławiu i na Dolnym Śląsku.

Uczestniczka krajowych i międzynarodowych projektów edukacyjnych adresowanych do osób starszych. Jest autorką kilkudziesięciu publikacji naukowych. Przez 14 lat pracowała jako wykładowczyni na uczelni, obecnie pełni funkcję kierownika Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim.

Przejdź do drugiej strony, by zapoznać się ze składem Rady poprzedniej kadencji.