Publikacje

Aktywny senior – Człowiek spełniony

Aktywny senior – Człowiek spełniony

Okres po 60. roku życia może być czasem doświadczania życia we wszystkich jego barwach poprzez nowe wyzwania, spełnianie swoich oczekiwań i marzeń, intelektualną przygodę oraz korzystanie z różnych form aktywności fizycznej.

Autorzy w bardzo przystępny sposób pokazują możliwości wspierania aktywnego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej i społecznej, w tym również podpowiadają, jak aktywnie zadbać o dodatkowe dochody. Wszystko po to, aby prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie.

Komu zatem jest dedykowana ta książka? Na pewno wszystkim zainteresowanym problematyką pomyślnego starzenia się. Będzie też ciekawą lekturą dla praktykujących fizjoterapeutów, specjalistów wychowania fizycznego i rekreacji oraz lekarzy, a także dla pracowników opieki społecznej i decydentów administracyjnych, których zadaniem jest kreowanie polityki społecznej w odniesieniu do starszych osób. Powinni po nią sięgnąć również ci, którzy nie myślą jeszcze o starości, ale o swoich przyszłych pacjentach lub podopiecznych: studenci medycyny, fizjoterapii, wychowania fizycznego, psychologii, socjologii czy pielęgniarstwa.

Opracowanie o charakterze popularno-naukowym, w formie poradnika, przedstawiające aktualny stan wiedzy na temat funkcjonowania osób po 60. roku życia, uwzględnia możliwość wspierania aktywnego starzenia się w trzech sferach: psychicznej, fizycznej oraz społecznej. Autorzy – w sposób niezwykle przystępny – przedstawiają szerokie możliwości samorozwoju, aby prowadzić samodzielne, niezależne i satysfakcjonujące życie. Dużą zaletą poradnika jest to, że autorzy oparli się m.in. na bogatych doświadczeniach Wrocławskiego Centrum Seniora, zwłaszcza w zakresie integracji międzypokoleniowej. Wrocław, jako duża aglomeracja miejska, już od 2015 r. wdraża program społeczny pt. „Miasto Pokoleń”, rozwiązując unikatowy problem: edukacji do starości i edukacji w starości. Warto zaznaczyć, że pomysłodawczyni obecnego poradnika – prof. Anna Skrzek – jest redaktorem naczelnym czasopisma naukowego „Współczesna Gerontologia – Alter Ego Seniora” oraz wieloletnią przewodniczącą (2007–2016) Oddziału Dolnośląskiego Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego. Miało to bardzo ważny wpływ na dobór autorów poradnika oraz wybór tematów niezwykle istotnych z punktu widzenia aktywizacji fizycznej, psychicznej oraz społecznej seniorów. Komu zatem jest dedykowana ta książka? Na pewno wszystkim zainteresowanym problematyką pomyślnego starzenia się oraz studentom medycyny, wychowania fizycznego, fizjoterapii, psychologii, socjologii czy pielęgniarstwa. Publikacja może być także ciekawą lekturą dla praktykujących lekarzy, fizjoterapeutów, specjalistów wychowania fizycznego i rekreacji oraz dla pozostałych grup zawodowych. Nie ulega wątpliwości, że poradnik może być przydatny dla pracowników opieki społecznej i decydentów administracyjnych, których zadaniem jest kreowanie polityki społecznej w odniesieniu do osób starszych. W moim przekonaniu książka jest cennym uzupełnieniem wielu wcześniejszych rodzimych opracowań dotyczących kreowania aktywnej starości.

prof. dr hab. n. med. Krzysztof Klukowski,

Koszczyc M., Łupicka-Szczęśnik D., Doswiadczenia_socjalizacyjne_wzorow_kultury_fizycznej_a_styl_zycia_na_starosc

Borczyk W., Zacłona Z., Program edukacyjno- aktywizujący UTW. Wybrane zagadnienia, Nowy Sącz 2014.

Jachimowicz D., Nalepa W., Profesjonalny Uniwersytet Trzeciego Wieku. Wybrane zagadenia prawne, Nowy Sącz 2014.

Kobylarek A. (red.), Aging- psychological, biological and social dimensions, Wrocław 2012.

Kobylarek A., Kozak E. (red.), Starość u progu XXI wieku. Uniwersytety Trzeciego Wieku wobec problemów starzejącego się społeczeństwa, Wrocław 2010.

Marcinkiewicz A. (red.), Around of Senior’s memories. The Biographical Research on the Educational Paths of European Seniors, Wrocław 2015.

Zakowicz I. (red.), Theater, Myth and Elderly in Education Experience, Wrocław 2015

 Dokumenty prawne i rekomendacje:

 Materiały dla Komisji polityki Senioralnej na temat sytuacji osób chorujących na choroby otępienne i chorobę Alzheimera

 Raport NIK nt. Opieka MEDYCZNA NAD OSOBAMI W PODESZŁYM WIEKU.

© 2014. Pro Scientia Publica. Wszystkie prawa zas