Członkowie


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim  utworzony został w 1976r. W związku z przejściem na emeryturę Kierownika UTW Pani dr Walentyny Wnuk, z dniem 01 grudnia 2006 roku funkcję kierownika UTW powierzono dr. Aleksandrowi Kobylarkowi. Od tego czasu zaczyna się ekspansja nowych technologii w naszym UTW a sam UTW rozpoczyna poszukiwania partnerów do współpracy międzynarodowej, czego efektem są liczne projekty międzynarodowe finansowane przez Polsko- Amerykańską Fundację Wolności oraz Unię Europejską.

Obecnie kierownikiem UTW w Uniwersytecie Wrocławskim jest dr Magdalena Wnuk-Olenicz.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim

ul. Dawida 1/3

50-527 Wrocław

tel. 71/367 20 01 wew 147

utw@uwr.edu.pl

www.utw.uni.wroc.pl


Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku powołany został przez Wałbrzyskie Towarzystwo Oświatowe w 2003 roku. Ma swoją siedzibę w Wałbrzychu przy ul. Malczewskiego 22.

Obecnie działa jako Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku.

Prezes Zarządu  – Teresa Ziegler

Główne zajęcia: wykłady z różnych dziedzin, warsztaty artystyczne(poezja kabaret, chór, choreoterapia), zajęcia ruchowe(gimnastyka, joga, aerobik wodny, pływanie, nordic-walking, kinezjologia), lektoraty języków obcych(angielski, niemiecki, włoski, hiszpański, francuski, czeski, rosyjski), warsztaty komputerowe, brydż, trening pamięci, dyskusyjny klub polityczny, działalność wydawnicza.

W Sudeckim UTW działa sekcja Wolontariusz 55+, która realizuje wiele projektów w środowisku lokalnym Wałbrzycha.

strona: www.sudecki-utw.walbrzych.pl

e-mail: fundacjsudeckiutw@gmail.com


Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2007 roku.

Jego ciągły rozwój  merytoryczny i organizacyjny sprawił, że szybko stał się on znaczącą organizacją podejmującą wielorakie działania na rzecz seniorów i  bardzo ważnym  miejscem wielopłaszczyznowej aktywności ich samych. Nasza bogata oferta ukierunkowana jest na wszechstronny rozwój naszych słuchaczy.

W sferze edukacyjnej  nasi seniorzy mogą korzystać m.in. z lektoratów językowych na różnych poziomach zaawansowania. (j. niemiecki, j. angielski, j. czeski. j. włoski). Średnio 1 raz w miesiącu jest ciekawy wykład. Równie ważną dziedziną   naszej oferty jest troska sprawność fizyczną  seniorów. Służą temu takie zajęcia jak: joga, gimnastyka w wodzie, pilates, zumba, nordic walking. Raz w miesiącu organizujemy wycieczkę. Są to wycieczki bliskie i dalekie, w czasie których zwiedzamy ciekawe miejsca w kraju i za granicą.    Nasze  wspaniałe wizytówki  to  zespół teatralny UTWorki  oraz grupa wokalno-instrumentalna, które przynoszą nam wiele splendoru w Świdnicy i w regionie.

Świdnicki UTW jest inicjatorem integracji uniwersytetów  z okolicznych powiatów, co owocuje  wieloma wspólnymi, wspaniałymi imprezami.

Założycielką i pierwszą prezes Świdnickiego UTW była  Krystyna Lasek.

Obecnie prezesem jest Wiesław Łabęcki.

 

Nasz adres:

Świdnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku

Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych

Ul. Rynek 39

58-100 Świdnica

adres mailowy: sutw.swidnica@gmail.com

adres strony internetowej: www. utw.swidnica.pl


Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku działa od 2005 roku, zaczynał z 16 słuchaczami a już w roku 2013  słuchaczy było 309. Stowarzyszenie jest organizacją NON- Profit, opartą na nieodpłatnej pracy swoich członków. Działamy pod patronatem naukowym Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz patronatem merytorycznym i organizacyjnym Gminy i Burmistrza Miasta Bielawa. Wszelkie środki finansowe przeznaczamy na realizację obszernej oferty edukacyjnej dla słuchaczy.  W roku 2013 nasza oferta edukacyjna obejmowała: wykłady, lektoraty, komputery, warsztaty tematyczne, zajęcia sportowo- rekreacyjne, sekcje, wyjazdy do Filharmonii/ Opery, spotkania integracyjne, wycieczki krajowe, wczasy nad morzem.

Bielawski Uniwersytet Trzeciego Wieku  realizuje  działania , które przekazują m.in. tradycje narodowe  młodemu pokoleniu. Wspólne spotkania , konkursy i zabawy pozwalają podzielić się  doświadczeniami i wzajemnie się uczyć, młodzi od starych, starzy od młodych. Dbamy o obchodzenie   wspólne świąt, gdy spotykamy się przy wspólnym  poczęstunku, życzeniach i biesiadowaniu, ale również o święta narodowe- wówczas uczestniczymy w  ich obchodach (3 maja, 8 maja, 11 listopada itp.) Nasza działalność została dostrzeżona przez  telewizje regionalne z Krakowa oraz Wrocławia, które przyjechały do Bielawy i nagrały audycje o prężnie działającym BUTW i szerokiej  ofercie edukacyjnej pokazując, że w miejscowości pozbawionej ośrodków akademickich aktywność edukacyjna osób starszych jest również ogromna i na wysokim poziomie. Naszą działalność docenił również Starosta Dzierżoniowski wyróżniając nas w kategorii organizacji roku 2013.  W roku 2013 otrzymaliśmy również wyróżnienie na konkursie „Z Dolne NGO” organizowanym przez Urząd Marszałkowski.


Ząbkowicki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2009 roku.  Ma siedzibę w Ząbkowicach Śląskich, Rynek 24.

Prezes – Grażyna Kwiecińska

Celem ZUTW jest integracja i aktywizacja wszystkich tych, którzy w czasie jesieni swojego życia chcą być nadal sprawni intelektualnie i fizycznie oraz żyć efektywnie i „wciąż wyrywać się do przodu”.

Nasza działalność edukacyjna to: wykłady otwarte, warsztaty, lektoraty języków obcych, zajęcia komputerowe, szkolenia, rękodzieło, malarstwo,kinezjologia.

 1. Trzy teatry: Teatr słowa (warsztaty teatralne i poetyckie), Teatr tańca (warsztaty taneczne), Teatr śpiewu (chór uniwersytecki).
 2. Rekreacja i sport : wycieczki turystyczno-krajoznawcze, nordic – walking, aerobik, pilates, calanetics, basen, siłownia i sauna.
 3. Zabawa i integracja: duże imprezy środowiskowe jak : wybory miss trzeciego wieku, popołudnie z kobietą, olimpiada junior – senior, turniej  nordic – walking, senioriada,  spotkania integracyjne, imprezy świąteczne, wieczorki poetyckie, koncerty.
 4. Współpraca z samorządem lokalnym, mediami oraz innymi organizacjami.
 5. Wolontariat – współpraca z DPS i przedszkolakami oraz bezpłatne korepetycje dla dzieci i młodzieży.

Organizowaliśmy Konferencję Trzech Powiatów w 2012 roku i VII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku w 2013 roku.

strona internetowa : www.zutw.pl

adres mailowy : zutw@zutw.pl


 SUTW „ATENA” w Obornikach Śląskich

Stowarzyszenie UTW „ATENA” w Obornikach Śląskich rozpoczęło swoją działalność 3 lutego 2004 r.

Terenem działania jest miasto i gmina Oborniki Śląskie (ale wśród członków Stowarzyszenia są także mieszkańcy gminy Prusice, Trzebnica i m. Wrocław).

Pierwszym Prezesem została wybrana Irena Małkiewicz, funkcję tę sprawowała przez 10 lat.

W 2014 r. Walne Zgromadzenie Członków SUTW powołało na Prezesa Stowarzyszenia Ewę Materny.

Obecnie prezesem jest Anna Wolfart – Martyka.

Główne cele to: działalność edukacyjna, zdrowotna, kulturalna, turystyczno-krajoznawcza, działania na rzecz osób niepełnosprawnych i przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych oraz stwarzanie warunków do godnego starzenia się.

Powyższe cele realizujemy poprzez bogatą ofertę wykładów (ponad 150 wykładów wygłoszonych przez ok. 70 wykładowców), działalność w chórze „Atena”, kabarecie „To i Owo”, grupie nordic walking, gimnastycznej i pływacka, oraz sekcjach:  brydżowej, kosmetycznej, kulinarnej, rękodzieła, kulturalno – turystyczno – wypoczynkowej,  piosenki biesiadnej i literacko-czytelnicza,  lektorat języka angielskiego, kursy komputerowe.

Na szczególne wyróżnienie zasługuje sekcja wzajemnej pomocy koleżeńskiej , która niesie  pomoc w różnorodnej formie na rzecz Słuchaczy SUTW, społeczności lokalnej oraz Polakom, zamieszkującym na Kresach.

SUTW „Atena” dynamicznie się rozwija, od kilkuosobowej grupy pasjonatów w roku 2004 do 323 słuchaczy na koniec roku 2016.

W 2008 r. Marszałek Województwa Dolnośląskiego uhonorował SUTW „Atena” nagrodą, w ramach Konkursu NESTOR, za dynamiczny rozwój Stowarzyszenia działającego na rzecz seniorów.

 

Adres: 55-120 Oborniki Śląskie

Ul. Dworcowa 26, tel. 48/510 409 721

(dyżury: poniedziałek 10:00 – 12:00)

e-mail: atena@sutwatena.pl

www. sutwatena.pl


Noworudzki Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w 2006 roku.

Pełnomocnik dyrektora MOK ds. NUTW   Karolina Popiel

Zakres działalności NUTW jest szeroki, nastawiony głównie na kształcenie osób w późnej dorosłości, aby zdobyta wiedza pomogła starszym ludziom odnaleźć się i funkcjonować w stechnicyzowanym  i naprawdę  mało przyjaznym świecie. Ogólne zajęcia prowadzone w formie wykładów,obejmują zagadnienia z zakresu wielu dziedzin nauki – od socjologii ,komunikacji międzyludzkiej, bankowości, prawa, spraw aktualnych –  np. wyborów, ekonomii po kulturę i sztukę a nawet astronomię (wykład o meteorach) czy warsztaty śmiechu.

Przy naszym UTW działają sekcje: lektoraty języka niemieckiego i angielskiego, informatyka, fotografika, turystyka, nordic walking, aerobik, yoga, gimnastyka rehabilitacyjna,  chór, relaksacyjna, rehabilitacyjne spotkania w wodzie, nauka pływania, fitness, teatralna. Od trzech lat działa Klub Szczęśliwego Maluszka prowadzony społecznie przez nasze słuchaczki, a od ponad roku Klubik Uśmieszek na Oddziale Pediatrycznym Noworudzkiego Szpitala. Uruchomiona została siłownia na wolnym powietrzu. Braliśmy udział w akcji rozpropagowania honorowego oddawania krwi. Wraz     z AGROREGIEM prowadzimy od kilku lat Akademię Melomana z wiedeńską pianistką – panią Elżbietą Mazur. Nasz Uniwersytet nawiązał współpracę z Muzeum Górnictwa, PTTK, Biurem Promocji Miasta, z MOPS, klubami seniora, ekoklubem Drzewo Życia, szkołą lokalną i muzyczną, MBP – filia w Słupcu, a od roku z przedszkolem MINI w Słupcu, wspierając jego działalność na rzecz Fundacji Wrocławskie Hospicjum dla Dzieci.

Nasz adres:

57-400 Nowa Ruda

 1. Strzelecka 2a

tel. 503 330 603,  608 077 784,  664 062 765

strona internetowa: www.nowaruda.pl/site/show/id/206

adres e-mail:  popkaro@op.pl


Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku „Tęcza” w Trzebnicy zostało powołane w 2008 r. Swoją siedzibę ma w Trzebnickim Centrum Kultury i Sportu przy ul. Prusickiej 12.

Prezes SUTW – Irena Jadwiga Kahalik od 2012 r.

Stowarzyszenie UTW dynamicznie się rozwija. Dziś liczy 236 członków i jest znaczącą organizacją w środowisku. Działamy pod patronatem naukowym Akademii Wychowania Fizycznego i Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu oraz pod patronatem merytorycznym i organizacyjnym Marka Długozimy – Burmistrza Gminy Trzebnica.

Uzyskane środki finansowe przeznaczmy na realizację zadań statutowych, a w programie zajęć są:

–        wykłady z różnych dziedzin nauki: kultury, sztuki, historii, medycyny, prawa itp.,

–        spotkania autorskie,

–        lektoraty językowe,

–        warsztaty komputerowe, fotograficzne, rękodzielnia, chór, klub poetycki, brydż,

–        spotkania operowe,

–        zajęcia usprawniające: gimnastyka, aerobik w wodzie, nordic walking, piesze wycieczki.

Ponadto w ofercie mamy:

–        spotkania z ciekawymi ludźmi z regionu,

–        wyjazdy do teatru, filharmonii, opery, kina,

–        spotkania integracyjne (majówki, andrzejki),

–        wieczornice z okazji świąt narodowych (3 maja, 11 listopada),

–        spotkania z okazji uroczystości kościelnych (wigilia itp.).

Staramy  się aby oferty służyły poprawie jakości życia, podtrzymywaniu samodzielności fizycznej i intelektualnej, wsparciu i aktywizacji w trudnych momentach życia.

Nasze motto:

Życie oceniać można tylko patrząc w przeszłość, ale żyć trzeba patrząc wyłącznie w przyszłość”

Søren Kierkegaard

Dyżury – wtorki 1100-1300

e-mail: stutwtrzebnica@o2.pl

www: utw.edu.pl  tel. 506 159 270


Transgraniczny Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Powstanie  Transgranicznego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Zgorzelcu zapoczątkowała grupa osób, która zakończyła kariery i działalność zawodową i  rozpoczęła starania o jego  utworzenie dla tych, którzy chcą się rozwijać, poznawać nieznane obszary i realizować własne pasje.

Transgraniczny nie tylko dlatego, że jesteśmy na pograniczu Polski, Niemiec i Czech, ale również dlatego, że transgraniczność to przekraczanie granic własnego wieku, płci, mentalności, poglądów i sprawności fizycznej.

Stowarzyszenie  „Transgraniczny Uniwersytet Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu zostało zarejestrowane

w dniu  4 stycznia 2012 roku a 31 marca 2012 roku rozpoczęło działalność.

Stowarzyszeniem kieruje Zarząd, w którym funkcję Prezesa pełni Pani Anna Śliwińska.

Kierunki działania określone w Statucie:

 • Prowadzenie form działalności edukacyjnej, zdrowotnej, kulturalnej, twórczej i krajoznawczo-turystycznej dla osób starszych i niepełnosprawnych.
 • Włączanie osób starszych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej.
 • Dążenie do podnoszenia poziomu intelektualnego i komfortu życia ludzi starszych poprzez wszechstronną aktywizację społeczną.
 • Upowszechnianie wiedzy gerontologicznej.
 • Przeciwdziałanie niepełnosprawności osób starszych.
 • Promocja i organizacja wolontariatu w środowisku osób starszych.
 • Pozyskiwanie środków, zarówno ze źródeł krajowych jak i zagranicznych, z funduszy strukturalnych i regionalnych, na sfinansowanie celów statutowych.
 • Prowadzenie dialogu międzypokoleniowego.
 • Przeciwdziałanie wykluczeniu i marginalizacji osób starszych.

W 2014 roku  Stowarzyszenie TUTW było gospodarzem VIII Forum Dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku pod hasłem „Żeby życie nie bolało” a w marcu 2015 roku będzie gospodarzem

II Zgorzeleckich Spotkań Dolnośląskich Seniorów po tym samym hasłem.

Siedziba: Zgorzelec ul. A. Mickiewicza 13

strona internetowa : www.tutw.com.pl

adres mailowy :  tutw@tutw.com.pl


Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach powstał w październiku 2010 roku. W chwili rozpoczęcia był to pierwszy tego typu Uniwersytet działający na terenach wiejskich w Polsce. Projekt spotkał się dużym zainteresowaniem ze strony seniorów zamieszkujących Gminę Grębocice. W pierwszej edycji w UTW uczestniczyło 83 studentów. Ciekawe zajęcia i liczne wycieczki wypełniały czas naszym studentom, którzy z ochotą uczestniczyli we wszystkich spotkaniach. Ciepłe przyjęcie projektu ze strony seniorów spowodowało, że Gmina Grębocice postanowiła kontynuować zajęcia na Uniwersytecie. Od października 2014 r.  Uniwersytet działa przy Gminnym Ośrodku Kultury i Bibliotece w Grębocicach. Osobą prowadzącą UTW została Renata Przybylska. W chwili obecnej  zrzesza 77 żaków.

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Grębocicach adresuje do swoich słuchaczy  szeroką   i różnorodną ofertę programową, w której skład wchodzą m.in.:

Wykłady edukacyjne – odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu . Tematyka prowadzonych zajęć poruszana jest najczęściej w dwóch blokach tematycznych mieszczących się w zakresie nauk humanistycznych i biologiczno-medycznych.

Warsztaty stałe –  odbywają się od dwóch do czterech razy w miesiącu. Są to zajęcia : komputerowe, teatralne, wokalno-instrumentalne i  fotograficzne.

Warsztaty okolicznościowe–  zajęcia realizowane okazjonalnie ( zależnie od kalendarza).

Lektoraty językowe  – zajęcia odbywają się raz w tygodniu . Dotyczą nauki języka angielskiego i niemieckiego.

Gimnastyka usprawniająco –ruchowa – zajęcia odbywają się cztery razy w miesiącu. Proponujemy naszym studentom Aqua Aerobic i  Pilates.

Imprezy kulturalne – w  ramach zajęć słuchacze aktywnie uczestniczą  w spotkaniach autorskich, spektaklach teatralnych, koncertach i innych wydarzeniach  kulturalnych.

Wycieczki – przybliżamy studentom ciekawe miejsca naszego regionu i kraju.

strona internetowa: www.grebocickie.pl

adres email: utw.grebocice@op.pl


UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU W UNIWERSYTECIE EKONOMICZNYM WE WROCŁAWIU

W dniu 26 września 2008 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu powołano Uniwersytet Trzeciego Wieku jako ogólnouczelnianą jednostkę organizacyjną. Na pierwszy rok akademicki przyjęto 150 słuchaczy, a w roku akademickim 2015/2016 liczba słuchaczy wzrosła już do 230 osób.

Obecnie jednostką kieruje dr inż. Marek UrbanPełnomocnik Rektora ds. UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu.

Celem działalności UTW jest aktywizacja seniorów i włączenie ich do systemu ustawicznej edukacji oraz troska o zachowanie i powiększanie ich intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności. Słuchacze uczestniczą w wykładach audytoryjnych z różnych dziedzin wiedzy, zdobywają umiejętności w zakresie obsługi komputera i znajomości języków obcych oraz uczestniczą w zajęciach sportowych pod okiem wykwalifikowanej kadry instruktorów. Mają możliwość doskonalenia umiejętności tanecznych i sprawności swojej pamięci, oraz ćwiczenia jogi. Integrują się i rozwijają swoje zainteresowania w 17 sekcjach zainteresowań takich jak: Chór „Apasjonata”, Sekcja Haiku, Sekcja Kultury i Sztuki, Sekcja Medyczna, Sekcja Miłośników Poezji, Sekcja Mody i Urody, Sekcja Organizacyjno – Informacyjna, Sekcja Przyrodniczo – Ogrodnicza, Sekcja Sportowa, Sekcja Turystyczna, Sekcja Wolontariatu, Sekcja Współpracy z Organizacjami Zewnętrznymi I Finansów, Sekcja Wystawiennicza, Sekcja Żywego Słowa, Sekcja Książki „Czytacze”, Sekcja Fotografii Artystycznej Sekcja Sztuki Użytecznej.

Rozwijanie aktywności słuchaczy w UTW stwarza też możliwości poszerzania sieci społecznych seniorów, co wzmacnia poczucie własnej wartości, nadaje sens życiu i chroni przed odczuwaniem osamotnienia.

adres:

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,

Uniwersytet Trzeciego Wieku

 1. Komandorska 118/120, 53-345 Wrocław

strona internetowa: http://www.ue.wroc.pl/uniwersytet_iii_wieku/1817/uniwersytet_trzeciego_wieku_oddzial_we_wroclawiu.html

e-mail:utw@ue.wroc.pl


UTW w Głuszycy

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Głuszycy powstał w listopadzie 2014 r.

Prezes UTW  –  Jerzy Janus

Stowarzyszenie liczy 41 członków.

Działamy pod patronatem naukowym Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości w Wałbrzychu.

Honorowy patronat sprawuje Burmistrz Głuszycy.

Główne cele stowarzyszenia to:  aktywizacja  i integracja , działalność  edukacyjna                  i  kulturalna, służące  poprawie jakości  życia, sprawności  fizycznej  i  intelektualnej            osób 50+.

Powyższe cele realizujemy przez:

– wykłady z różnych dziedzin wiedzy  (odbywają się raz lub dwa razy w miesiącu),

– zajęcia usprawniające:  joga, nordic walking,

– spotkania z ciekawymi ludźmi,

– spotkania integracyjne:  majówki  itp.

– wieczornice z okazji świąt narodowych i kościelnych:  11 listopada, wigilia,

– wycieczki

– stałe warsztaty  – jesteśmy w trakcie organizowania zajęć  w sekcjach: turystycznej, wokalnej, gimnastycznej, fotograficznej, kulturalnej  i  rękodzieła

Nasze motto:   „ Życie należy przeżyć !

Znajdź coś, co cię naprawdę zainteresuje.

Jednak to ci się nie uda, jeśli siedzisz w miejscu „

Katherine Hepburn

Adres:

58-340 Głuszyca

 1. Grunwaldzka 26

e-mail: jjanus@vp.pl

b65Gajewska@gazeta.pl

www.gluszyca.pl – zakładka: Uniwersytet Trzeciego Wieku


STOWARZYSZENIE  UNIWERSYTET  TRZECIEGO  WIEKU  W  STRZELINIE

 

Stowarzyszenie UTW w Strzelinie powstało w 2005 roku.

Prezesem od początku istnienia jest Mirosława Kulpa-Czujewicz.

Stowarzyszenie liczy 69 członków.

Honorowy patronat sprawuje Burmistrz Strzelina.

Główne cele naszego Stowarzyszenia to:

–        aktywizacja i integracja osób 50+

–        działalność edukacyjna

–        działalność kulturalna

–        działalność sportowo- turystyczna

Cele te służące poprawie jakości życia, sprawności fizycznej i intelektualnej słuchaczy realizujemy poprzez:

–        wykłady z różnych dziedzin wiedzy

–        spotkania integracyjne / zabawy, ogniska /

–        wycieczki krajowe i zagraniczne jednodniowe i dłuższe

–        warsztaty / np. fotograficzne  i inne zgodnie z potrzebami i zainteresowaniami słuchaczy /

–        zajęcia sportowe – gimnastyka, nordic walking, basen

–        wolontariat

–        udział w programach proponowanych przez Samorząd Gminny i Powiatowy

W roku 2010 nasze Stowarzyszenie było organizatorem IV Dolnośląskiego Forum UTW z mottem „Potencjał późnej dorosłości”.

Mamy też swój hymn napisany przez słuchaczkę, którego pierwsza zwrotka brzmi:

Żyjemy tu w Strzelinie

od wielu, wielu lat

i dobrze jest nam razem

i każdy jest nam rad…

Nasz adres:

Urząd Miasta i Gminy

 1. Ząbkowicka 11

57 – 100 Strzelin


Uniwersytetu Trzeciego Wieku – AWF we Wrocławiu powstał w 2010 roku, kiedy to Senat Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu podjął uchwałę o jego powołaniu.  Powołanie naszego UTW wychodzi naprzeciw oczekiwaniom społecznym związanym z fenomenem edukacji dorosłych XXI wieku, wpisując się w strategię humanistycznej służby wobec osób późnej dorosłości.

W związku z otwierającą się perspektywą życia długowiecznego w UTW – AWF we Wrocławiu podjęliśmy działania związane z animacją kulturową seniorów w sferze artystycznej, rekreacyjnej, zabawowej, prozdrowotnej, rekreacyjno – turystycznej i sportowej. Dopełnieniem zajęć z szeroko pojętej aktywności fizycznej są wykłady i seminaria z zakresu filozofii, pedagogiki, gerontologii oraz nauk przyrodniczych.

Uczestnictwo Studenta – Seniora w zajęciach Naszego Uniwersytetu sprawa, że otaczająca rzeczywistość kulturowa będzie przez Niego lepiej rozumiana, a podnoszenie potencjału zdrowotnego zapewni Mu siły witalne i godne starzenie się.

Kontakt

Kierownik UTW – AWF we Wrocławiu  dr Regina Kumala
regina.kumala@awf.wroc.pl 


Na Legnicki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Legnicy, który rozpoczął działalność jesienią 2007r. zapisało się 125 słuchaczy.

Organem prowadzącym jest Urząd Miasta Legnica.  Obecnie Uniwersytetem kieruje dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego mgr Izabela Stasiak-Kicielińska.

Aktualnie ilość Słuchaczy przekroczyła 300 osób.

Cele: – stymulowanie rozwoju osobowego oraz intelektualnej, psychicznej i fizycznej sprawności osób starszych,

– prowadzenie działalności edukacyjnej, kulturalnej, twórczej

i krajoznawczo- turystycznej,

–  aktywizacja społeczna osób starszych i propagowanie aktywnego trybu życia,

–  upowszechnianie profilaktyki gerontologicznej.

Warunki uczestnictwa:

Słuchaczem może zostać każda osoba w wieku starszym, nieczynna zawodowo, która pragnie wnieść swój wkład  pracy społecznej w urzeczywistnianie celów LUTW oraz złoży pisemną deklarację przystąpienia do jego grona. Przynależność do LUTW jest bezterminowa.

Bogata oferta zajęć obejmuje między innymi:

– zajęcia komputerowe, w tym także grupy  fotografii cyfrowej i grafiki komputerowej,

– lektoraty języków obcych angielskiego, niemieckiego, rosyjskiego, włoskiego oraz

języka migowego,

– historia sztuki,

– gimnastyka umysłu,

– edukacja regionalna i turystyka,

–  psychologia społeczna,

–  religioznawstwo,

–  kuchnie różnych narodów w aspekcie żywienia dietetycznego,

–  warsztaty teatralno-literackie,

–  edukacja muzyczna – chór,

–  warsztaty plastyczne  z malarstwa  i ceramiki

–  zajęcia z drzewa  genealogicznego mojej rodziny,

–  dekoratorstwo i wizaż,

–  gimnastyka ruchowa oraz  zumba, joga, nordic walking i zajęcia na  basenie.

Warto wiedzieć, że:

Nasz senioralny chór „AMABILE” zdobył już kilka wyróżnień na przeglądach chórów

i zespołów, a kabaret  „Idylla”, coraz śmielej radzi sobie podczas  występów na scenie.

 Siedziba: LUTW ul .Lotnicza 26 59-220  Legnica; adres strony: https://ckziu.legnica.eu/p,4,lutw

 Kontakt: nr tel.76/852 42 46 ; e-mail:  sekretariat@ckziu.legnica.pl


Stowarzyszenie Paczkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku

Stowarzyszenie Paczkowski Uniwersytet III Wieku formalnie działa na rzecz seniorów
i mieszkańców Gminy Paczków od maja 2019 roku, zgodnie z twierdzeniem: „Rób to, co możesz, tym, co posiadasz, i tam, gdzie jesteś”.

Dotychczas PUTW z sukcesem aplikował o dodatkowe środki na działalność i stworzył bogatą ofertę dla stałych słuchaczy PUTW i ponad 150 osób z Gminy Paczków. Dzięki nietuzinkowym pomysłom pozyskaliśmy m.in. granty z ogólnopolskich konkursów, w tym: „Pro defensione pro historia – młode stowarzyszenia na start”, programów ogólnopolskich: „Moje miejsce
na Ziemi”, „Równać szanse” czy „UTW dla społeczności”. Dzięki naszym zabiegom skutecznie zabiegaliśmy o dotacje w ramach programów Fundacji Orlen, Polsko – Amerykańskiej Fundacji Wolności, podjęliśmy zadania sfinansowane ze środków pozyskanych przez Opolskie Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych w ramach projektu “Kierunek NOWE FIO” czy konkursów na realizację zadań publicznych ze środków Gminy Paczków, np. Akademia Seniora.

Wiele działań jest efektem pracy w ramach wolontariatu oraz dzięki nawiązaniu współpracy
z organizacjami działającymi w Polsce, w tym Klubem Rotary w Ziębicach, Towarzystwem Inicjatyw Twórczych „ę” czy inicjatorami projektu „Akademia Umysłu”. Nasz Uniwersytet jako najmłodszy został objęty patronatem przez PWSZ w Nysie. Wydarzenia i projekty organizowane przez PUTW zostały docenione, uczestniczą w nich przedstawiciele władz samorządowych, UTW, uczelni wyższych i sejmiku wojewódzkiego. Marszałek Województwa Opolskiego objął patronat honorowy nad realizowany przez PUTW projekt „Dama z UTW”.

Zmienia się rzeczywistość wokół nas i ewaluuje również nasze stowarzyszenie. Przyszło nam się zmierzyć z pandemią covid -19 i z powodu realnego zagrożenia dla zdrowia i życia musieliśmy czasowo zawiesić zajęcia lub ograniczyć , a następnie realizować je w bezpieczny sposób z zachowaniem reżimu sanitarnego. W minionym roku akademickim, mimo obostrzeń związanych z pandemią, działając czasowo w realu i poprzez łącza społecznościowe, z powodzeniem zakończyliśmy 3 projekty. Wspólnie zbudowaliśmy długofalowy, uniwersytecki, standaryzowany program aktywizacji. Zainicjowaliśmy i wspólnie z innymi podmiotami przeprowadziliśmy I Paczkowski Turniej Gry w Boules o Puchar Burmistrza Gminy. Jak co roku, włączyliśmy się do Ogólnopolskiej Akcji Czytania Lektur. Zaangażowaliśmy się w dystrybucję „Kopert życia”, maseczek i „Pakietów sanitarnych”. Współpracowaliśmy z lokalnymi instytucjami przyjaznymi seniorom, czyli
z pracownikami Urzędu Miasta Paczków, Ośrodka Kultury i Rekreacji, Publicznej Biblioteki, Gminnego Centrum Sportu i Rekreacji, Paczkowskiej Fabryki FAMAD oraz z seniorami zrzeszonym w Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Realizowaliśmy projekty: „Senioralne lato 2021”, „Akademia Seniora”, „Kalendarz 2022”, „SamoRządni”, „Historia
i współczesność paczkowskiej ziemi”, „Senioralny Klub Dobrej Książki”, „Muzyka i ruch”, „Cyfrowa fotografia”, „Akademia Umysłu”, „Okazjonalne dekoracje”, „Warsztaty kulinarne”, „Senior w bibliotece”. To wiele zajęć, jednak wszystkie zamierzenia udało się nam zakończyć sukcesem. Czyż nie warto pasjonować się tym, co już wpisano do kręgu historycznych zdarzeń? Na fundamentach zarysowanych przez minione już działania budujemy nowe, może trochę lepsze, bardziej szalone, jednak oparte na zdobytym doświadczeniu.

Ciągle pracujemy na rzecz rozwijania własnych kompetencji i pozyskiwania środków na rzecz osób wykluczonych, osamotnionych i w wieku emerytalnym, dlatego z wielką przyjemnością dołączymy do Federacji Uniwersytetów III Wieku we Wrocławiu.