Kontakt

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku

ul. Dawida 1/3
50-527 Wrocław

 e-mail: federacjautw@gmail.com

Konto Federacji: Bank BPS S.A. II Oddział we Wrocławiu, Rynek 34

Nr 95 1930 1190 2220 0267 3004 0001

KRS 0000531988      REGON 360297700     NIP 8992759978