W naszych UTW


Zakończenie roku na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Grębocicach 

Dnia 19.05. 2023 r. słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Grębocicach zakończyli kolejny rok akademicki. Po wielu miesiącach nauki przyszedł czas na podsumowanie działań. Z tej okazji w auli Szkoły Podstawowej w Grębocicach odbyła się uroczystość z okazji zakończenia roku 2022/2023. Wśród gości zaproszonych był Wójt Gminy Grębocice Roman Jabłoński i Zastępca Wójta Michał Pelczar. 

Seniorzy przed publicznością zaprezentowali swoje zdolności wokalne, taneczne i aktorskie. Sekcja teatralna UTW przedstawiła „Zemstę” Aleksandra Fredry. Z kolei studenci z sekcji muzycznej i tanecznej swoim występem porwali publiczność nie tylko do śpiewu lecz również do tańca. Dumy z występów nie kryła Renata Przybylska, która jest koordynatorem grębocickiego uniwersytetu.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia:

Świdnicki UTW

31 marca Rada Miejska Świdnicy nadała  nazwę Skwerowi u zbiegu ulic Wałbrzyskiej, Romualda Traugutta i Pionierów Ziemi Świdnickiej „im. Krystyny Lasek” (miejsce blisko szkoły średniej, gdzie Krysia była wieloletnim dyrektorem).

– W piątki w godzinach 11.00-13.00 Świdnicki UTW jako główny partner fundacji „Ładne Historie” współprowadzi „Kawiarenkę Międzykulturową” służącą przede wszystkim integracji z Ukraińcami (Świdnica ul. Rynek 39 Miejskie Centrum Wspierania Inicjatyw Społecznych, gdzie także jest siedziba naszego stowarzyszenia).

– 14 kwietnia Ukraińcy przedstawią swoje tradycje wielkanocne prawosławne,

– 18 kwietnia wyjazd do zamku Książ,

– 21 kwietnia warsztaty z mapowaniem Świdnicy, – 26 kwietnia w godz. 16.00-18.30 XII Przegląd Piosenki Uniwersytetów Trzeciego Wieku w auli I Liceum Ogólnokształcącego (gdzie odbywało się XV Forum UTW)
– 28 kwietnia Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków Świdnickiego UTW (mija czteroletnia kadencja władz stowarzyszenia)

– 5 maja sprzątanie stawu wokół stawu Hycel na skraju Świdnicy,

– 6 maja tradycyjny marsz NW ze Świdnicy do Bagieńca (ok. 6 km), zajęcia rekreacyjne i szkolenie przedmedyczne w Bagieńcu (dofinansowanie ze starostwa powiatowego z zadania zdrowotnego)

– 12 maja zwiedzanie Muzeum Kolejnictwa w Jaworzynie

– 13 maja grupa teatralna UTWorki występuje w Starym Jaworowie na festynie charytatywnym dla chorego dziecka
– 17 maja wraz z młodzieżą Zespołu Szkół Ekonomicznych spotkanie literacko-teatralne poświęcone Patronowi 2023 Roku Aleksandrze hr. Fredro
– aktywnie, systematycznie  działamy w Regionalnej Koalicji na Rzecz Zdrowego Starzenia Się, którą osiem lat temu zainicjowała Krysia Lasek – nasi przedstawiciel to Bogumiła Zdeb (wiceprezes) i Anna Kundzicz (członek Obywatelskiego  Parlamentu Seniorów)

Legnicki UTW

15.04 (sobota) – wycieczka do Kurnika – w ramach zajęć z Edukacji regionalnej i turystyki

18.04 (wtorek) godz. 9:00 – wyjazd w ramach zajęć Androida i Fotografii mobilnej do Wrocławia.

W programie: 1. Wystawa Impresjoniści Multi-Sensory Exhibition, 2. Zwiedzanie Pawilonu Czterech Kopuł z przewodnikiem

  1. Spacer edukacyjny z nawigacją po Parku Szczytnickim. Sesja plenerowa.

20.04 (czwartek)  13:00 – Roger Piaskowski: Wykład/ Spacer po Legnicy- Legnicka secesja. Spotkanie –ul. Grunwaldzka

26.04 (środa) – 15:30 – Spotkanie integracyjne pt. „Śmiech to zdrowie”. W programie występ Kabaretu, poezja na wesoło (dr M.J. Zajączkowska i Czesław Pobiedziński).

VIII Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów w Obornikach Śląskich

19 maja 2018r.

           Jedną z imprez towarzyszących obchodom XII Dni Obornik Śląskich, był zorganizowany dnia 19 maja 2018 r. przez Stowarzyszenie UTW „Atena” w Obornikach Śląskich  – VIII Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów, pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich.

W Turnieju wzięło udział 16 par , reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku,  z: Uniwersytetu Wrocławskiego, Oławy, Złotego Stoku, Wolsztyna, Obornik Śląskich oraz para z Sekcji Brydżowej OSiR w Obornikach Śląskich.

Otwarcia Turnieju dokonał Wiceburmistrz – Henryk Cymerman w towarzystwie Dyrektor OSiR w Obornikach Śl. – Aleksandry Durkalec-Rzepka i Prezes SUTW „Atena” – Ewy Materny.

Nad prawidłowym przebiegiem rozgrywek czuwał Sędzia – Kazimierz Bednarek.

Zwycięzcami Turnieju Brydża zostali słuchacze SUTW „Atena” w Obornikach Śląskich – Krystyna i Jerzy Dziarkowscy. II miejsce zajęli studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim – Leszek Suwara i Adam Zając, a III miejsce wywalczyły również studentki UTW w Uniwersytecie Wrocławskim – Krystyna Bryk i Halina Krajewska.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wiceburmistrza pamiątkowe puchary, dyplomy i nagrody rzeczowe. Pozostałym uczestnikom wręczono pamiątkowe dyplomy.

Serdecznie gratulujemy!

Relację przygotowała: Ewa Materny- Prezes SUTW „Atena”

Fotografie: Halina Hermann-Kazimierska


GRAND  PRIX  dla Świdnickich „UTW-orków”.

Grupa teatralna Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku „UTW – orki” pod kierownictwem Teresy Cory zgłosiła swój udział w X jubileuszowych „Juwenaliach III wieku”, które odbyły się w dniach 19 – 21.06.2017 r. w Warszawie.  Organizatorem „Juwenaliów III wieku” jest Fundacja AVE przy wsparciu miasta. st. Warszawa.

Tytuł prezentacji, którą Grupa teatralna Świdnickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku podbiła  serce komisji konkursowej oraz publiczności tego wyjątkowego festiwalu, mógł zaciekawić, a brzmiał „PAMIĘTAM  JAKBY  TO  BYŁO WCZORAJ”.    Prawie wczoraj  – a było to 21 czerwca 2017r. wydarzyło się coś co będziemy długo pamiętać.          Jechaliśmy z „duszą na ramieniu” ale i nadzieją,  że chociaż dobrze zaznaczymy swoją obecność. Nie marzyła nam się żadna nagroda, bo był to nasz pierwszy raz. Cudowna przygoda na miarę tych, dla których warto żyć.  Gdy w teatrze „Palladium” zobaczyliśmy tłumy ludzi wiedzieliśmy, że konkurencja jest ogromna:  udział wzięło ok. 3,5 tys. uczestników- seniorów z 200 zespołów, prezentacje obejmowały   4 kategorie:  teatr, muzyka, taniec, literatura., w kategorii  teatr prezentowało się 51 zespołów.

W  środę, w godzinach popołudniowych odbyła się uroczysta Gala, na której ogłoszono werdykt:  laureatem w kategorii  teatr  została Grupa Teatralna „UTW-orki” ze Świdnicy  i otrzymuje nagrodę GRAND  PRIX.  Ogarnęło nas uczucie ogromnej radości i trochę niedowierzania.  Ale prowadzący imprezę powtórzył jeszcze raz: Grupa „UTW-orki „ze Świdnicy, a jednak to prawda! Nasz występ okazał się najlepszy.  Radość nasza nie miała granic!!!

Członkowie Grupy, 16 osób – artyści amatorzy sięgnęli do pokładów swojego talentu prezentując po mistrzowsku piękny, autorski  tekst Teresy Cory i Wandy Karaśkiewicz z wielkim sercem i radością. Scenografia , i  oprawa techniczna: dźwięk i obraz pomysłu Grażyny Kozmowskiej przeniosły widzów w lata młodości – lata dziecięcych zabaw, szkolnych przygód, rodzinnych i zawodowych wydarzeń, co potwierdzała oryginalna pralka„Frania” – przedmiot pożądania w tamtych czasach.

Ta nagroda,  debiutującego na Juwenaliach zespołu teatralnego to wielki sukces. Teresa Cora – opiekun artystyczny Grupy Teatralnej – skomentowała słowami z przedstawianej prezentacji:  „To czas kochani zrobił swoje najlepiej jak potrafił”. Każdy sukces cieszy ale sukces poprzedzony pracą cieszy najbardziej.  A dochodzenie do mistrzostwa wymagało pracy i czasu.  Wracaliśmy z Juwenaliów bardzo szczęśliwi i dumni, że tak skutecznie zapromowaliśmy nasz Uniwersytet Trzeciego Wieku, Świdnicę – nasze miasto i Dolny ŚLĄSK- nasze województwo.

WKL.

     

     


VII Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów w Obornikach Śląskich

27 maja 2017r.

Dnia 27 maja 2017 r. Stowarzyszenie Uniwersytetu Trzeciego Wieku „Atena” w Obornikach Śląskich zorganizowało – po raz siódmy – Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów, stanowiący imprezę towarzyszącą  obchodom XI Dni Obornik Śląskich.

W Turnieju wzięło udział 11 par reprezentujących Uniwersytety Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim, w Oławie, w Świdnicy i w Obornikach Śląskich oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich.

Turniej odbywał się pod patronatem Burmistrza Obornik Śląskich – Pana Arkadiusza Poprawy.

Sędzią Turnieju był Pan Kazimierz Bednarek.

W wyniku rozgrywek zwycięzcami  Turnieju zostali ex aequo : Panowie Lech Suwara i Adam Zając z UTW w Uniwersytecie Wrocławskim oraz Henryk Laur i Grzegorz Śmiałek z Sekcji Brydżowej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich. Trzecie miejsce przypadło parze reprezentującej Sekcję Brydżową Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich – Pani Lutosławie Bednarek i Panu Ryszardowi Nosol.

Zwycięzcy otrzymali z rąk Wiceburmistrza Obornik Śląskich – Pana Henryka Cymermana, puchary i pamiątkowe dyplomy oraz nagrody książkowe.

Serdecznie gratulujemy !!

Relacja: Ewa Materny

Prezes Stowarzyszenia

Fotografie: Halina Hermann-Kazimierska


Świdnicki  Uniwersytet  Trzeciego  Wieku  zaprasza na VII  UNIWERSJADĘ  UTW

 „Od  aktywności  fizycznej  do  zdrowia”, która odbędzie się 9 czerwca 2017 r. 

 W VII Uniwersjadzie UTW zostaną przeprowadzone następujące konkurencje wg tej       kolejności :

1 – rzuty lotkami do tarczy – cała drużyna,

2 – sadzenie ziemniaków – 2 K + 2 M,

3 – rzut beretem – 2 K + 2 M,

4 – sztafetowy bieg kelnerski – 4 K + 4 M,

5 – rzut podkową – prezesi lub zastępcy,

6 – turniej rycerski – 1 K + 1 M,

7 – slalom hokejowy – 2 K + 2 M,

8 – wybijanka ogrodowa – cała drużyna.

        Bardzo serdecznie zapraszamy do wspólnej radości i miłości do aktywności.

  Krysia Lasek 


W imieniu Zarządu i Sekcji Brydżowej Stowarzyszenia UTW „Atena” w Obornikach Śląskich  serdecznie zapraszam miłośników gry w brydża na VII Dolnośląski Turniej Brydża Seniorów, który odbędzie się dnia 27 maja 2017 r. (sobota) od godz.10:00, w sali konferencyjnej Ośrodka Sportu i Rekreacji w Obornikach Śląskich, ul. Poniatowskiego 22.

Kontakt e-mail: atena@sutwatena.pl ; telefoniczny: 510 409 721.

 Ewa Materny, prezes Stowarzyszenia


 Miło mi zaprosić Państwa – seniorów z wrocławskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku do udziału w marszu z kijami Nordic Walking, który odbędzie się w ramach festynu sportowo-rekreacyjnego Przewietrz się na Olimpijskim z AWF Wrocław w dniu 27.05.2017 roku o godz. 10, na terenie Pól Marsowych Stadionu Olimpijskiego. Trasa marszu to około 2 km.

Rejestracja bezpośrednio przed startem, który planowany jest na godz.11.00 –
w biurze marszu (potrzebny dowód osobisty).
Organizator nie zapewnia sprzętu, tj. kijów do Nordic Walking. Dla uczestników przewidziano możliwość skorzystania z depozytu rzeczy osobistych.

 Regina Kumala, Kierownik UTW AWF we Wrocławiu


 

Karkonoski UTW z Kamiennej Góry w dniach od 12.05-21.05 .2017 przebywał we Włoszech nad Adriatykiem w miejscowości Cesenatico. Oprócz wypoczynku, licznych wycieczek do Rzymu, Wenecji, Florencji, Bolonii, San Marino odbyło się wspaniałe spotkanie ze studentami UTW z Padwy. Wspólnie spędzone kilka godzin na śpiewaniu pieśni włoskich i polskich. Największym zaskoczeniem dla włoskich przyjaciół był pokaz i korowód przeróżnych strojów.
Włosi nie spodziewali się tak sympatycznego spotkania, bo na zakończenie Giancarla powiedziała, że gdyby wiedziała, że spotkanie będzie tak przygotowane to przyjechałby cały autokar. Na spotkanie przyjechało 12 osób i pokonali odległość ponad 200 km.

 Apolonia Lulek


03 maja 2017 r. odbył się  uroczysty koncert z udziałem ponad 150 wykonawców. Sala widowiskowa Centrum Kultury w Kamiennej Górze. Na scenie zaśpiewały:Karkonoski UTW, uczniowie Zespołu Szkół w Chełmsku Śląskim, uczniowie Szkoły Podstawowej Nr 1, Zespół Zgoda w Chełmsku Śląskim. Pierwszą część koncertu wykonały zespoły, druga część zespoły razem z licznie zgromadzoną widownią. Koncert bardzo się podobał publiczności, o czym świadczyły owacje na stojąco.


03 kwietnia  2017 Karkonoski UTW w Kamiennej Górze był organizatorem konferencji naukowej na temat „Życie  świeckie i duchowe Św. Brata Alberta”.  Rok 2017 jest rokiem Św. Brata Alberta.

Udział w konferencji wzięli: członek Zarządu Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Św. Brata Alberta Bogusław Gałka.

Proboszcz Parafii z Kamiennej Góry Ks. Piotr Smoliński, Przełożona Zgromadzenia Sióstr Benedyktynek z Krzeszowa Siostra Regina. Pełnomocnik Burmistrza Arkadiusz Dybiec, uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących i studenci KUTW. Zaproszeni goście oraz studentka Anna Stachniuk zapoznali zebranych z życiem świeckim, duchowym, artystycznym  Św. Brata Alberta. Był to okres przedświąteczny związany z czynieniem jałmużny dla potrzebujących. Konferencja została nagrana i w regionalnej TV pokazana mieszkańcom w celu przypomnienia, że obok nas jest duża liczba osób potrzebujących wsparcia.