Aktualności

9 lutego 2019 r. o godz. 11.00 w siedzibie UTW w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Dawida 1/3 odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Federacji UTW. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych współpracą z Federacją.


 Na XII Dolnośląskim Forum UTW i jubileuszu XV – lecia Sudeckiego UTW w Wałbrzychu – 19 października 2018 roku

  Federacja
Uniwersytetów Trzeciego Wieku,
Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku

zapraszają  przedstawicieli

uniwersytetów trzeciego wieku z Dolnego Śląska 

na 
XII DOLNOŚLĄSKIE  FORUM
UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU

oraz
 
JUBILEUSZ 15-LECIA SUDECKIEGO UTW

 19 X 2018
Aqua Zdrój Wałbrzych
ul. Ratuszowa 6

 Program:

         ▪ 10.00 – 10.30 Rejestracja uczestników i gości

▪ 10.30 – 11.00 Uroczyste otwarcie Forum
▪ 11.00 – 11.45  Wykład:  Body&Mind – nowoczesne formy aktywizacji seniorów

▪ 11.45 – 12.15 Przerwa kawowa

▪ 12.15 – 13.15 Warsztaty

▪ 13.15 – 14.00 Podsumowanie warsztatów

▪ 14.00 – 15.00 Przerwa na lunch

▪ 15.00 – 17.00 Uroczystości jubileuszowe
Sudeckiego UTW