Aktualności

XV Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku połączone z jubileuszem 15-lecia Świdnickiego UTW

W dniu 14 czerwca 2022 w Świdnicy odbyło się XV Dolnośląskie Forum Uniwersytetów Trzeciego Wieku połączone z jubileuszem 15-lecia Świdnickiego UTW. Hasło przewodnie tych wydarzeń brzmiało Uniwersytety Trzeciego Wieku dla środowiska.

Wydarzenie objęli patronatem: europoseł Jarosław Duda, senator RP  Agnieszka Kołacz – Leszczyńska, posłowie Izabela Katarzyna Mrzygłocka i Sławomir Piechota, Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski, Prezydent Miasta Świdnica Beata Moskal –  Słaniewska, Wójt Gminy Świdnica –Teresa Mazurek.

W spotkaniu uczestniczyli:

– parlamentarzyści Pani Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Agnieszka Kołacz-Leszczyńska,  Monika Wielichowską, Sławomir Piechota, 

– radni Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Mirosław Lubiński, przewodniczący Komisji Polityki Społecznej, Zdrowia i Rodziny i Jacek Iwancz, Wiceprzewodniczącego Komisji Kultury, Nauki i Edukacji,

– Pana Jerzy Komorowski, dyrektor Departamentu Spraw Społecznych i Rynku Pracy Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

– Pani Agnieszkę Kowol, zastępca dyrektora Wydziału Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Urzędu Marszałkowskiego,

-dr Bogna Bartosz – przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej.

– członkowie  Rady Federacji Apolonia Lulek, Regina Kumala i Bożena Kuchmacz,

– Beata Słaniewska – Moskal – Prezydent Świdnicy,

– władze powiatu świdnickiego oraz gminy Świdnica.

Zobacz zdjęcia z wydarzenia: 

Podczas Forum została ogłoszona Uchwała Rady Federacji o przyznaniu tytułu  Osobowość UTW. W tym roku Kapituła przyznała ten tytuł pani Krystynie Lasek, wiceprezes Zarządu Świdnickiego UTW, przewodniczącej Komisji Rewizyjnej Federacji.

Po części gratulacyjnej i podziękowaniach od władz dla prezesów Świdnickiego UTW pana Wiesława Łabęckiego i Krystyny Lasek odbyła się część programowa XV Forum.

Wykład „Spotkania z ludźmi – budowanie dobrych relacji” wygłosiła dr Walentyna Wnuk

Następnie odbyły się warsztaty:

– teatralny „Chętnie się z Tobą podzielę…!”

– ekologiczny „Jak żyć  ekologicznie?”

– krytycznego myślenia – Dotknięci samotnością – nie tylko w realu. Walka z fake newsami  i zapobieganie wykluczeniu

– przyrodniczy – Pamiętajcie o ogrodach,

– psychologiczny – Uważność  przeciw samotności

– turystyczny – Turystyczna mapa marzeń, czyli 6 kroków, by zadbać o zdrowie i pogodę ducha?

Oprócz tego odbyło się spotkanie  prezesów  utw  z samorządowymi ekspertami lokalnej polityki senioralnej oraz władzami województwa i parlamentarzystami.

Warsztaty zostały podsumowane i pokazano ich efekty a następnie obejrzeliśmy prezentację o historii  Świdnickiego UTW. 

Program spotkania

W wydarzeniu uczestniczyli przedstawiciele następujących utw:

– Bielawski UTW,

– Głuszycki UTW,

– UTW w Gromadce,

– Karkonoski UTW z Kamiennej Góry,

– UTW w Kłodzku,

– Legnicki UTW,

– UTW w Mieroszowie,

– Noworudzki UTW,

– UTW Atena w Obornikach Śląskich,

– UTW w Polanicy Zdroju,

– Przemkowski UTW,

– UTW Jeszcze Młodzi e Szklarskiej Porębie,

– Świdnicki UTW,

– UTW Tęcza w Trzebnicy,

– Sudecki UTW z Wałbrzycha,

– UTW w Uniwersytecie Wrocławskim,

– UTW w AWF we Wrocławiu,

– UTW w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu,

– Złotostocki UTW.

 

 

 

 

Debata

Uniwersytety trzeciego wieku liderem działań na rzecz dolnośląskich seniorów 

odbyła się 24 listopada 2021 roku w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego przy ul. Dobrzyńskiej.

Podsumowano działalność uniwersytetów trzeciego wieku w czasie pandemii. Szczególną uwagę zwrócono na wolontariat seniorów w tym okresie. Wyróżniającym się wolontariuszom wręczono podziękowania i upominki. W drugiej części przedstawiciele uniwersytetów trzeciego wieku i innych organizacji senioralnych dyskutowali o tym, jakie zmiany w działalności utw powinny nastąpić w następstwie doświadczeń związanych z pandemią.

Nowi członkowie Federacji UTW

Mamy przyjemność ogłosić, że Rada Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z dnia 7 października 2021 roku przyjęła dwóch nowych członków:

 1. Stowarzyszenie Paczkowski Uniwersytet Trzeciego Wieku,
 2. Teatr Zdrojowy – Centrum Kultury i Promocji w Polanicy Zdroju z działającym przy nim Uniwersytetem Trzeciego Wieku.

Uchwały podjęto jednogłośnie.

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółową treścią obu ustaw:

 

XIV Dolnośląskie Forum UTW: Popandemiczna psychologiczna OD-NOWA

XIV Dolnośląskie Forum UTW pod hasłem Popandemiczna psychologiczna OD-NOWA odbyło się 10 września 2021 roku w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu. W wydarzeniu wzięło udział 29 utw z Dolnego Śląska, jedno stowarzyszenie Dzieci Wojny z Przemkowa oraz Klub Seniora z Wałbrzycha. Było ponad 140 osób.

 
Organizatorzy Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu i Wałbrzyski UTW działający w Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu zostali wsparci przez słuchaczy UTW w Starych Bogaczowicach, którzy upiekli smaczne ciasta oraz przez UTW w Gromadce, który przywiózł słodycze.
 
Forum uświetnili swoją obecnością parlamentarzyści, władze uczelni, przewodnicząca i członkowie Dolnośląska Społeczna Rada Senioralna oraz zaprzyjaźnione z Federacją osoby i stowarzyszenia. Wykład wygłosiła dr Bogna Bartosz, warsztaty florystyczne, taneczne, cyfrowe, plastyczne i joga śmiechu wzbudziły zainteresowanie. Imprezę zakończył występ trio Pawła Stuczyńskiego. Atmosfera spotkania była naprawdę gorąca!
 
Podziękowanie dla Fundacja Pro Scientia Publica, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu, Urząd Miejski w Wałbrzychu, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, Dolnośląski Ośrodek Polityki Społecznej za gadżety i książki oraz foldery i pudełka życia.
Nagrody za uczestnictwo w Marszu Nordic Walking ufundowało Starostwo Powiatowe w Kłodzku – Powiat Kłodzki, nagrody za prace w wirtualnym przeglądzie artystycznym ufundowała pani poseł Izabela Katarzyna Mrzygłocka, Fundacja Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku w Wałbrzychu, Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dziękujemy!
 
Obejrzyj więcej zdjęć z wydarzenia:

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa na kolejne, XIV Dolnośląskie Forum UTW pod hasłem: Popandemiczna psychologiczna OD-NOWA.
 
Więcej szczegółów poniżej:
Mapa dojazdu:
Liczymy na państwa obecność w Wałbrzychu!
 

26 lipca 2021 roku odbyło się spotkanie Pani Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marleny Maląg, Mirosławy Stachowiak-Różeckiej Poseł na Sejm RP oraz Marcina Krzyżanowskiego – Wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego z seniorami z Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim oraz z innych organizacji senioralnych.
Wręczono promesę Federacji UTW na realizację projektu „Dolnośląski e-senior” w programie Aktywni+.
 
Zapraszamy do obejrzenia filmu z wydarzenia: KLIKNIJ TUTAJ

W  2021 roku forum odbędzie się w sposób stacjonarny w Wałbrzychu, w obiekcie dostosowanym do takiej ilości osób. Będzie to siedziba Państwowej Wyższej szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa.

Planowany jest wykład wprowadzający „Popandemiczna psychologiczna od-nowa” wygłoszony przez psychologa, warsztaty cyfrowe, na których podsumujemy wyniki ankiety przeprowadzonej na grupie ponad 100 seniorów oraz przedstawimy standardy szkolenia cyfrowego seniorów, wypracowane przez Dolnośląską Społeczną Radę Senioralną i Federację UTW w projekcie „Dolnośląski e-senior” dofinansowanym w programie Aktywni+ Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Będą też warsztaty terapeutyczne, gdzie przedstawimy sposoby wspierania seniorów po pandemii takie jak joga śmiechu oraz arteterapia i jej różne formy.  Liderzy UTW wypracują rekomendacje do pracy z seniorami w uniwersytetach trzeciego wieku w sytuacji po pandemii.
 
 
Wszystkie zajęcia mają wspomóc liderów dolnośląskich utw w zaktywizowaniu seniorów do udziału w zajęciach w swoich utw po załamaniu spowodowanym pandemią. Forum zakończy występ artystyczny muzyków z Filharmonii Sudeckiej.
Obsługę organizacyjną zapewnią słuchacze Sudeckiego UTW z Wałbrzycha oraz Wałbrzyskiego UTW działającego przy PWSZ im. Angelusa Silesiusa oraz członkowie Rady Federacji UTW.

Projekt dofinansowany w  Programie Wieloletnim na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021–2025 edycja 2021

Celem projektu Dolnośląski e-senior  jest ułatwienie powrotu do normalności po pandemii dolnośląskich Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Obejmie wszystkie utw z terenu Dolnego Śląska, które w tym czasie mocno ograniczyły lub zawiesiły swoją aktywność, a słuchacze zostali pozbawieni dotychczasowych możliwości samorealizacji.

Realizowany będzie poprzez szkolenia i warsztaty, w tym zdalne, dla liderów utw oraz pomoc w zakresie wsparcia indywidualnego w zakresie cyfrowym dla seniorów skupionych wokół lokalnych centrów wsparcia seniora. Centra te będą tworzone na bazie uniwersytetów trzeciego wieku – wykorzystają ich siedziby i wolontariuszy.

Przedstawiony projekt zakłada szereg działań wspomagających uniwersytety w ponownym podjęciu zawieszonej działalności, wyposażających ich zarządy i innych lokalnych liderów w umiejętności cyfrowe potrzebne do włączenia się w cyfrowy świat.

Projekt jest realizowany przez Federację UTW do 31.12.2021.

Oraz życzenia od Zarządu i Rady Sudeckiego UTW:

Seniorze! Zadbaj o siebie

covid senior

Wytyczne dla domów i klubów „Senior+”

senior plus

Infolinia dla seniora

Federacja UTW zaprasza do udziału w projekcie Senior

Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku zaprasza do udziału w projekcie Senior – lider lokalnej społeczności osób starszych. Projekt dofinansowany jest ze środków Województwa Dolnośląskiego.

Ponieważ sytuacja pandemiczna jest płynna proponujemy w tej chwili następujące daty wydarzeń: 12 listopada, 26 listopada i 3 grudnia. Jeśli zajdzie taka potrzeba, daty ulegną zmianie.

Zapisy drogą mailową na adres federacjautw@gmail.com lub telefonicznie 600 343 289 do dnia 2 listopada 2020 r.

Jeśli chcesz zgłosić udział w projekcie, skorzystaj z poniższego formularza:

ZGŁOSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE senior lider

*pierwszeństwo mają  liderzy z subregionu wałbrzyskiego – 2 osoby z danej organizacji.

 

Opis zadań projektowych:

Zadanie skierowane do seniorów, będących liderami lokalnych społeczności senioralnych i wzmacnia ich kompetencje liderskie, zwłaszcza w obliczu pandemii COVID-19 i związanych z nią ograniczeń aktywności seniorów. Zapraszamy do  udział w nim 40 seniorów – liderów z subregionu wałbrzyskiego, działających w UTW, radach seniorów i pozarządowych organizacjach senioralnych w miejscowościach subregionu.

Zadanie zakłada, że odbędą się 3 dni szkoleniowe, w listopadzie i grudniu. Każdy dzień będzie się składał z części wykładowo-warsztatowej oraz, biorąc pod uwagę sytuację pandemii, z części integracyjnej, związanej ze zwiedzaniem dwóch wybranych obiektów i spotkania integracyjnego z doświadczonymi seniorami – wolontariuszami. Część druga będzie się odbywała w miarę możliwości na zewnątrz.

Na zajęcia i do zwiedzanych obiektów seniorzy będą dowożeni busem z różnych miejscowości, aby uniknąć dojazdu komunikacją publiczną. Wszystkie zajęcia stacjonarne odbędą się w Wałbrzychu, w budynku Wałbrzyskiego Towarzystwa Oświatowego, gdzie siedzibę ma Fundacja Sudecki UTW..

Pierwszy dzień projektowy:

 1. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji/warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Zwiedzanie Zamku w Zagórzu Śląskim – dojazd autokarem, potem dojście z kijkami.

Drugi dzień projektowy:

 1. Warsztaty podwyższające kompetencje osobiste: Zarządzanie stresem, motywacja do dokonywania zmian, Cztery płaszczyzny w komunikacji / Warsztaty podwyższające kompetencje zarządcze: Negocjacje i rozwiązywanie konfliktów – na zmianę dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Zwiedzanie Starej Kopalni – wejście z kijkami, ponieważ to duży obszar.

Trzeci dzień projektowy:

 1. Warsztaty omawiające rolę lidera w środowisku lokalnym i działanie seniorów przez wolontariat, dla dwóch grup seniorów, każda po 20 osób, w odpowiednio dużym pomieszczeniu, aby zachowane zostały zasady związane z pandemią.
 2. Spotkanie integracyjne z przedstawicielami 4 organizacji, które mają dobrze działający wolontariat, w tym wolontariat seniorów.

Podczas każdego dnia projektowego zaplanowane są przerwa kawowa oraz poczęstunek w postaci obiadu dla uczestników.

ZAWIADOMIENIE

Rada Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §19 ust. 1  statutu Federacji UTW, uchwałą 1/INT/2020 z dnia 10 sierpnia  2020 r. zwołuje Walne Zebranie członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu na dzień 4 września  2020 r., na godz. 10.00 – I termin,  na godz. 10.30 – II termin, w auli   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu.

Wspomnienia wycieczek UTW w Grębocicach (2014-2019)

Szanowni Państwo,

przekazuję Państwu z radością informację o możliwości otrzymania z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego jednorazowych maseczek dla Seniorów Dolnego Śląska.

Oczywistym jest, że lokalne Uniwersytety Trzeciego Wieku – w obecnym niełatwym przecież czasie – wspierają seniorów nie tylko należących do UTW. 

Jednocześnie to Uniwersytety Trzeciego Wieku pełnią w swoich środowiskach rolę liderów i mogą skutecznie wspierać osoby starsze potrzebujące środków ochrony. Dlatego zwracamy się do Państwa z prośbą o pomoc.

Prosimy o przekazanie drogą mailową w miarę możliwości jak najszybciej następujących informacji(na adres federacjautw@gmail.com):

1) Jaka orientacyjnie liczba maseczek byłaby potrzebna seniorom w Państwa miejscowości (prośba by szacować potrzeby realne i nie zawyżać liczby maseczek – tak by inni potrzebujący mogli z nich skorzystać).

2) Podanie adresu, na który maseczki będą Państwu przesłane z UMWD, zaraz po otrzymaniu informacji o ich liczbie. 

3) Podanie imienia i nazwiska osoby oraz nr. tel. / adresu e-mail, z którą ewentualnie będzie można się kontaktować.

Dziękuję najserdeczniej za pomoc w w/w sprawie.

Z wyrazami szacunku i życzeniami zdrowia,

Bogna Bartosz

Przewodnicząca Dolnośląskiej Społecznej Rady Senioralnej

Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego

***

Serdecznie dziękujemy za wsparcie i zaangażowanie! Maseczki wielokrotnego użytku posłużyły wielu seniorom. 

ZAMKNIĘCI W DOMUOTWARCI NA SZTUKĘ”. 

Ogłaszamy WIRTUALNY PRZEGLĄD ARTYSTYCZNY SENIORÓW! Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem, aby poznać więcej szczegółów:

 1. Organizatorem przeglądu artystycznego seniorów „ZAMKNIĘCI W DOMU – OTWARCI NA SZTUKĘ”  jest Federacja Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu wraz z Sudeckim Uniwersytetem Trzeciego Wieku w Wałbrzychu.
 2. Prace artystyczne, które mogą uczestniczyć w przeglądzie mogą mieć następujący charakter:
  1. Krótka forma literacka np. fraszka, wiersz (max na kartce A4), opowiadanie (max 5 stron), inne…
  2. Obraz – dowolna technika
  3. Okładka książki − na temat
  4. Fotografia – np. co robimy zamknięci w domu, co widzimy z okien i inne…
  5. Film dokumentalny – max 3 min
  6. Projekt rzeźbiarski – np. figurka górnika-seniora, lub podobne.

Wszystkie prace powinny być podpisane imieniem i nazwiskiem, lub powinien być podany login.

 1. Wszystkie prace powinny być autorskie i nie powinny być wcześniej w żadnej formie publikowane.
 2. Termin przysyłania – do 15 maja 2020 r. na adres: sutw@sudecki-utw.walbrzych.pl
 3. Platformą do publikacji prac będzie strona na Facebooku specjalnie stworzona na potrzeby przeglądu.
 4. O popularności będą świadczyć lajki stawiane przez oglądających.