Aktualności

Uwaga! ODWOŁANE wydarzenia

Z przykrością informujemy, że z powodu ryzyka zarażenia rozprzestrzeniającym się KORONAWIRUSEM :

 • Zgorzeleckie Spotkanie Dolnośląskich Seniorów − planowane na 27 marca 2020 roku − nie odbędzie się.
 • Zaplanowane na dzień 20 marca br, Szkolenie dla Seniorów pt. CYBERBEZPIECZEŃSTWO TRANSAKCJI W SIECI zostaje odwołane.

Uniwersytety zawieszają zajęcia!

Kolejne uniwersytety − w tym wrocławski i noworudzki − zawieszają zajęcia dydaktyczne z powodu zagrożenia koronawirusem.

Noworudzki UTW zachęca do udziału w spotkaniu z przedstawicielem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. Temat spotkania, które odbędzie się 16 marca o godz. 14, to „Koronawirus w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem powiatu kłodzkiego oraz wskazaniem jak chronić siebie i najbliższych przed tym wirusem”.

Nabór do Rady Polityki Senioralnej

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Więcej informacji pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/rodzina/ogloszenie-o-naborze-na-czlonkow-rady-do-spraw-polityki-senioralnej-ii-kadencji-2020-2025

Zawiadomienie o Walnym Zebraniu Członków

Rada Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu, działając na podstawie §19 ust. 1  statutu Federacji UTW, uchwałą 1/1/2020 z dnia 7 lutego 2020 r. zwołuje Walne Zebranie członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu na dzień 28 marca  2020 r., na godz. 11.00 – I termin,  na godz. 11.30 – II termin, w auli   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Uniwersytecie Wrocławskim przy ul. Dawida 1/3 we Wrocławiu.

Porządek obrad Walnego Zebrania członków Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku z siedzibą we Wrocławiu:

Część  robocza:

 1. Powitanie uczestników i zaproszonych gości, otwarcie  Walnego Zebrania –  prezes  Federacji UTW  Teresa Ziegler.
 2. Wybór przewodniczącego  i  sekretarza Walnego Zebrania.
 3. Przedstawienie i zatwierdzenie  porządku  obrad.
 4. Przedstawienie i zatwierdzenie  Regulaminu  Walnego Zebrania.
 5. Wybór Komisji Mandatowej, Uchwał i Wniosków Walnego Zebrania.

 Część  plenarna (prowadzi Przewodniczący Zebrania):

 1. Sprawozdanie Komisji Mandatowej.
 2. Przedstawienie sprawozdania  merytorycznego  z działalności Rady Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu za rok 2020r.- prezes  Federacji UTW Teresa Ziegler
 3. Przedstawienie sprawozdania  finansowego  z działalności  Federacji  UTW  z siedzibą we Wrocławiu za 2020r.- wiceprezes Federacji UTW Izabela Stasiak-Kicielińska.
 4. Dyskusja na temat  zaprezentowanych sprawozdań.
 5. Przyjęcie sprawozdania merytorycznego i zatwierdzenie sprawozdanie finansowego (uchwały).
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej i jej wnioski –przewodnicząca p. Krystyna Lasek.
 7. Dyskusja na temat zaprezentowanego sprawozdania.
 8. Udzielenie absolutorium Radzie Federacji.
 9. Wystąpienia członków Federacji UTW – poinformowanie o swoich priorytetowych zadaniach – imprezach na rok 2020.
 10. Przedstawienie planu pracy (priorytetów) Federacji  na  2020 rok.
 11. Dyskusja, uwagi i
 12. Sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków.
 13. Przyjęcie Uchwał.
 14. Komunikaty i  informacje, sprawy wniesione.
 15. Zakończenie Walnego Zebrania Członków  Federacji UTW z siedzibą we Wrocławiu.

Relacja z kursu w Londynie

W dniach 10-14 lutego 2020 roku prezes Federacji UTW Teresa Ziegler brała udział w projekcie Fundacji Pro Scientia Publica w ramach programu Erasmus+ Edukacja dorosłych, akcja Mobilność kadry edukacji dorosłych.

Kurs odbywał się w Londynie i nosił tytuł  „Cyfrowe narzędzia do aktywacji uczenia się”. W ramach kursu uczestnicy poznawali różne platformy wspomagające uczenie się osób w różnym wieku: od dzieci do seniorów, poprzez uatrakcyjnienie zajęć oraz możliwość uczenia się na odległość.

Uczestnicy zapoznawali się z takimi platformami jak Moodle, Canvas, Kahoot, Wordwall, Quizizz, Quizlet, Prezi, Edmodo i narzędzia Google’a takie jak Classroom. Miejsce zajęć to siedziba stowarzyszenia Kairos Europe Limited w Londynie.

Kurs był bardzo intensywny, ale była chwila czasu aby zwiedzić Londyn.

Wielkie podziękowania dla Fundacji Pro Scientia Publica za współpracę z Federacją UTW!

Polskie Forum Seniorów

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku zainicjowała powstanie Polskiego Forum Seniorów. PFS to nieformalne porozumienie organizacji pozarządowych pracujących z seniorami i dla seniorów stanowiące płaszczyznę współpracy i wymiany informacji. W szczególności w zakresie formułowania i wyrażania opinii w sprawach ważnych dla środowiska osób starszych zarówno na szczeblu krajowym jak i regionalnym.

PFS działa na zasadzie nieformalnej, dobrowolnej i apolitycznej grupy partnerskiej, nie posiadającej osobowości prawnej, nie stanowiącej odrębnego podmiotów rozumieniu prawa, a także nie podlegającej obowiązkowi rejestracji.

Uczestnictwo w PFS jest BEZPŁATNE – nie wiąże się dla Sygnatariuszy z żadnymi zobowiązaniami o charakterze finansowym.
Uczestnictwo w procedurze opiniowania inicjatyw, wniosków, rekomendacji oraz innych stanowisk PFS odbywa się wyłącznie on-line za pośrednictwem strony www.forumseniorow.pl i nie wymaga od Sygnatariusza żadnych innych aktywności.

Jak przystąpić do Polskiego Forum Seniorów w 3 krokach?

1) KROK I – uprzejmie prosimy wypełnić załączoną DEKLARACJĘ PRZYSTĄPIENIA do Polskiego Forum Seniorów [deklaracja do pobrania również na stronie: https://www.forumseniorow.pl/index.php/dolacz-do-nas/deklaracja-przystapienia]

2) KROK II – uzupełnioną deklarację proszę przesłać listownie na adres: Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku, ul. Jagiellońska 18, 33-300 Nowy Sącz lub w formie skanu na adres e-mail: pfs@forumseniorow.pl

3) KROK III – po otrzymaniu deklaracji przez OFSUTW, każdy Sygnatariusz otrzyma zwrotnie na podany adres e-mail: login i hasło, które pozwolą na zalogowanie się na stronie www.forumseniorow.pl oraz aktywne wyrażanie – w imieniu reprezentowanej organizacji pozarządowej – opinii w sprawach istotnych dla seniorów.

Im większa liczba Sygnatariuszy, tym GŁOS Polskiego Forum Seniorów będzie lepiej i dalej słyszalny!

Turniej SZCZYTNA GOLF CUP

Turniej SZCZYTNA GOLF CUP pod patronatem Burmistrza Szczytnej i Rady Miejskiej w Szczytnej w pięknej odsłonie Polskiej Złotej Jesieni zaliczamy do największego i najbardziej pozytywnego turnieju tego sezonu. Promienie słońca, które odbijały się na buziach 26 zawodników, wspartej silną grupą 24-osobową Studentów Noworudzkiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku towarzyszyły przez cały dzień turniejowy.

turniej golfa szczytna

Solidna rozgrzewka zaczęła się od wczesnych godzin porannych. Jako pierwsi jeszcze dużo przed rejestracją zawitali do nas Czesi, z naszego partnerskiego Klubu Golfowego Symbioza z Nebeske Rybne, kolejni zawodnicy przyjechali z Opolskiego Klubu Golfowego. Tym razem do turnieju dołączyli do nas golfiści -nowicjusze, dwie pozytywnie nastawione rodzinki z Kłodzka i niedalekiej Oleśnicy, udowadniając, że golf to rodzinna dyscyplina sportu.

W punkt godz. 10.00 rozpoczęła się odprawa turniejowa. Powitali nas przedstawiciele miasta Szczytna: Pan Krzysztof Żak – Wiceburmistrz Szczytnej i Pan Stanisław Czarnik – Przewodniczący Rady Miejskiej Szczytna. Komitet turniejowy omówił pokrótce zasady turnieju, który rozgrywany był w drużynach 2-osobowych. Partnerzy zgłaszali się samodzielnie w dwóch kategoriach: Brutto i Netto. Dla naszych zespołów rodzinnych (tata i syn, oraz rodzice i dziecko) komitet turniejowy powołał ad hoc kategorię dodatkową dla tej grupy zawodników p.n. Turniej SZCZYTNA GOLF CUP Turniejowe Debiuty.

Zwycięskimi drużynami zostali:

W Kategorii Brutto:

 1. Jiri Mohr, Iveta Sabatova – 68 uderzeń
 2. Justyna Safarik, Szczepan Safarik – 70 uderzeń
 3. Zdzisław Kowal, Paweł Popiel – 71 uderzeń

W kategorii Netto:

 1. David Doubravsky , Petr Doubravsky
 2. Janusz Zieliński , Bolesław Chrobowski
 3. Zbigniew Romaszewski, Henryk Markiewicz

W najważniejszej kategorii turnieju Szczytna Golf Cup 2019 DEBIUTY Turniejowe, gratulacje i puchary powędrowały do nowych GOLFOWYCH RODZIN. Duże brawa dla Zacharego, Łukasza i Marzeny Górskich oraz Krzysztofa i Mikołaja Bal. To były naprawdę udane debiuty!

Cały turniej trwał około 5 godzin. W tym czasie Studenci NUTW mieli okazję obserwowania gry turniejowej. Zapoznali się bezpośrednio z zasadami zachowania się na polu golfowym zawodników, systemu naliczania uderzeń. Nieodłącznym zadaniem kibica na polu golfowym było wspieranie oklaskami udanych uderzeń zawodników. Tych było dużo i głośno! Na pewno mocne kibicowanie Studentów NUTW zadziałało dla wielu drużyn, ale najwięcej dla swoich faworytów drużyny: Paweł Popiel i Zdzisław Kowal. To ta drużyna jako jedyna z reprezentacji Polski obroniła trzecie miejsce na podium w głównej kategorii turnieju.

Dla naszych drogich kibiców z NUTW w trakcie trwania turnieju odbyły się również krótkie zajęcia praktyczne z gry w golfa na infrastrukturze treningowej. Mirek Safarik – czeski trener CGF pokazał Studentom jak skutecznie doprowadzić piłkę do dołka na greenie. Okazało się dla wielu, że puttowanie czyli dobijanie do dołka to odzwierciedlenie naturalnej czynności jak zamiatanie miotłą, a nasze ramiona mają pracować jak ruch wahadła.

Gra na polu golfowym to przede wszystkim spokojny spacer na świeżym powietrzu i spotkanie towarzyskie na tzw 19-tym dołku. Tam też trafili nasi Studenci , gdzie nastąpiło podsumowanie naszego projektu Odkrywamy Tajniki Golfa. Dwa uderzenia poniżej PAR ( czyli rekordu na dołku) to znany dla golfistów określnie z języka angielskiego EAGLE ( pol. Orzeł). Statuetka Kryształowego golfowego Orła powędrowała do Studentów NUTW za najlepszych kibiców w sezonie 2019 na polu golfowym w Szczytnej.

Turniej SZCZYTNA GOLF CUP 2019 był przedostatnim turniejem rozgrywanym na polu golfowym w Szczytnej w 2019 roku. Przed nami jeszcze zaplanowany jest w kalendarzu spotkań golfowych IX turniej Golfa NIEPODLEGŁOŚĆ POLSKI w dniu 9 listopada br.

Serdecznie zapraszamy całymi rodzinami wszystkich zainteresowanych do wspólnej gry i zabawy. Kibice zawsze mile widziani!

sport

Igrzyska Sportowe Seniorów

Fundacja „Teraz Ziębice” – organizator Igrzysk Sportowych Seniorów – Ziębice 2019 – serdecznie zaprasza do udziału w tym sportowym wydarzeniu,
które już po raz drugi zintegruje dolnośląskich seniorów wokół wspólnych
pasji.

Zapraszamy 15 września 2019 r. do Ziębic!

Ruszyła rejestracja uczestników, dzięki której można zarezerwować
sobie miejsce w wybranej dyscyplinie sportowej. Limit uczestników w każdej z dyscyplin to 30 osób, za wyjątkiem brydża sportowego, w którym weźmie udział 40 par.

Zapraszam na stronę: www.iss.ziebice.info – znajdują się tam opisy
dyscyplin i konkurencji, program imprezy oraz formularze rejestracyjne.

Oprócz zawodów w programie naszych Igrzysk są także warsztaty ruchowe i artystyczne oraz występy.

Udział w Igrzyskach jest bezpłatny.

Jubileusz 10-lecia UTW „Jeszcze Młodzi” w Szklarskiej Porębie

ZAPROSZENIE


plakat nordic walking

Szkolenie Tai Chi w Zgorzelcu

tai chi

Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o. ul. Maratońska 2, 59-900 Zgorzelec w porozumieniu z „Transgranicznym Uniwersytetem Trzeciego Wieku” w Zgorzelcu, organizuje szkolenie dla osób, które mogłyby stać się liderami grup Tai Chi.
 
 
Opis działania:
 1. Miejsce: Centrum Sportowo Rekreacyjne Sp. z o.o., ul. Maratońska 2, 59-900 Zgorzelec.
 2. Termin szkolenia: 27-29 września 2019 r.
 3. Ilość godzin: 18.
 4. Prowadzący: Dariusz Młynarczyk.
 5. Zgłoszenia należy kierować do Centrum Sportowo Rekreacyjnego w Zgorzelcu, tel. 75 64 92 706 lub e-mail. biuro@csr.zgorzelec.pl , do 15 czerwca 2019 r.
 6. Uczestnik pokrywa wyłącznie koszty wyżywienia i dwóch noclegów (ok. 300 zł).

Serdecznie zapraszamy!


Międzynarodowa Konferencja Ekspertów: Nadużycia wobec osób starszych

Z okazji World Elder Abuse Awareness Day, Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie wraz z The International Network for the Prevention of Elder Abuse (INPEA) i we współpracy ONZ DESA Programme4 Ageing organizuje (w dniach 14-15.06.2019) Międzynarodową Konferencję Ekspertów: Nadużycia wobec osób starszych. Prewencja i Ochrona z udziałem wybitnych znawców tematu, w tym przedstawicieli m.in. ONZ i WHO.

starsi ludzie

Do grona słuchaczy i dyskutantów zapraszamy profesjonalistów, których działalność naukowa i/ lub zawodowa wiąże się z tematem nadużyć wobec osób starszych, w tym przedstawicieli polityki senioralnej, reprezentantów NGO, pracowników pomocy społecznej, policji, geriatrów, gerontologów i środowisk uniwersyteckich
Zapewniamy tłumaczenie symultaniczne!

Zaplanowano następujące sesje:
1) Przeciwdziałanie przemocy wobec osób starszych w kontekście Konwencji ONZ o Prawach Osób Starszych ( (z udziałem Rio Hada, Office of the High Commissioner for Human Rights, United Nations)
2)Przemoc wobec osób starszych-doświadczenia lokalne
3)Panel ministerialny (z krajów UE);
4)Międzynarodowe rozwiązania systemowe – zapobieganie i ochrona;

Rejestracji należy dokonać w terminie do 3.06.2019 r.
przez stronę internetową https://weaad2019.up.krakow.pl/
Wstępny program jest dostępny na stronie internetowej konferencji.

Serdecznie zapraszamy!