Rada

Skład władz Federacji w poprzedniej kadencji:

Prezes  Federacji UTW

dr Marta Koszczyc

JESTEM – doktorem nauk o Kulturze Fizycznej, absolwentką studiów podyplomowych w Uniwersytecie Wrocławskim – Psychogerontologia. Asystent Seniora, wiceprzewodniczącą Dolnośląskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Gerontologicznego, członkiem zespołu naukowo – badawczego Edutainment, nauczycielem akademickim w Katedrze Pedagogiki Kultury Fizycznej w AWF we Wrocławiu. Współpracuję z czasopismami naukowymi Wychowanie w Rodzinie, Ogrody Nauk i Sztuk oraz Edutainment.

Moje zainteresowania naukowe koncentrują się wokół problematyki osób starzejących się ze  szczególnym uwzględnieniem tożsamości ciała i biografii edukacyjnej Seniorów. Moje pasje – architektura wnętrz i krajobrazu.

 

Wiceprezesi Rady Federacji UTW

Teresa Ziegler

Jestem z  wykształcenia – informatyczką, z zawodu – nauczycielką matematyki i informatyki, obecnie emerytowaną, ale pracującą. Chcę wpływać na rzeczywistość poprzez działania społeczne dla mieszkańców Wałbrzycha. W tym celu działam w Wałbrzyskim Towarzystwie Oświatowym na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych, głównie seniorów. W 2003 roku założyłam Sudecki Uniwersytet Trzeciego Wieku, którego jestem kierowniczką. Prowadzę tam także warsztaty komputerowe. Zrealizowałam wiele projektów na rzecz seniorów zdobywając na te projekty dofinansowanie. W 2014 roku był to np.  projekt „Rozwój wolontariatu seniorów w Aglomeracji Wałbrzyskiej”, który obejmował  5 uniwersytetów trzeciego wieku a w 2017 projekt dofinansowany w ramach ASOS „Terapeutyczny wolontariat wałbrzyskich seniorów”.

Jestem latarnikiem cyfrowym, czyli wprowadzam seniorów w cyfrowy świat – przeszkoliłam w ramach swojego grantu 350 osób w wieku 50+. W latach 2011 – 2017 byłam członkinią Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wałbrzychu.  Starałam się poprawiać współpracę miasta z organizacjami pozarządowymi, głównie w dziedzinie edukacji. W latach 2012-2016  roku byłam członkinią Rady do spraw Polityki Senioralnej przy MPiPS.  Jestem zwolenniczką partycypacji obywateli w stanowieniu prawa ich dotyczącego.

Interesuję się literaturą, zwłaszcza polskich autorek – wałbrzyszanek Joanny Bator i Olgi Tokarczuk, czy Grażyny Plebanek, Ingi  Iwasiów i Anny Janko.  Lubię słuchać trąbki Tomasza Stańki i śpiewu Agi Zaryan. Jeśli mam czas robię na drutach, to znakomicie relaksuje.   Uwielbiam podróże, zwiedziłam wiele europejskich krajów, organizuję wycieczki dla seniorów z naszego utw po kraju i Europie.

Jestem mężatką, mam dwoje dorosłych  dzieci  oraz dwójkę wnuków. Moim marzeniem było stworzenie uniwersytetu trzeciego wieku w Wałbrzychu – udało się to marzenie zrealizować, teraz chcę działać trochę szerzej, między innymi  na rzecz  Federacji UTW na Dolnym Śląsku.

Izabela Stasiak – Kicielińska

 

Członkowie Rady Federacji UTW

Apolonia Lulek – pełnomocnik Rektora ds. Karkonoskiego   Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Kamiennej Górze. KUTW prowadzę od 2010/2011, jestem absolwentką Akademii Ekonomicznej  we Wrocławiu. Wcześniej byłam wicedyrektorem Zespołu Szkół Zawodowych w Kamiennej Górze. Pełniłam funkcję sekretarza   w Stowarzyszeniu Osób Intelektualnie Niepełnosprawnych. Prowadziłam OHP organizując pracę     w czasie wakacji dla setek młodzieży w kraju i za granicą.

Po przejściu na emeryturę założyłam i przez 10 lat prowadziłam Społeczne Studium Administracji. Praca z Seniorami nie jest łatwa, gdyż część z nich  przyzwyczajona jest tylko do wymagań. Dlatego moja praca idzie w kierunku aktywizacji seniorów działając na rzecz innych. Wiem, że tego nie osiągnie się natychmiast, że jest to długa i żmudna praca, ale efekty już są widoczne.

Obecnie przyjęłam kilka celów, między innymi integracja międzypokoleniowa, współpraca z 4 szkołami różnych szczebli, aby młodzież przygotować do tego,  że starość to nie wybryk natury tylko normalność. Współpraca z organizacjami, które działają na rzecz seniorów. Praca na rzecz Rady Seniorów. I najważniejszym celem jest organizacja ciekawych zajęć, aby późna dorosłość była miła i satysfakcjonująca, aby pobyt na uniwersytecie był platformą spotkań towarzyskich i bezpieczeństwem przed samotnością.

Uniwersytet współpracuje ze Stowarzyszeniem Fraeunkirche z Drezna. Organizujemy wspólne spotkania, wyjazdy, poznawanie kultury i obyczajów naszych sąsiadów. Współpracujemy także ze Zgromadzeniem Benedyktynek w Krzeszowie oraz Sanktuarium Krzeszowskim a także z organizacją  VIA SAKRA. ”Podróżowanie bez granic przez wieki w zadumie”. Organizacja Via Sakra skupia przedstawicieli obiektów kultury z terenów Niemiec, Czech i Polski.

Karolina Maria Popiel – magister inżynier rolnictwa, emerytowany pedagog, działaczka społeczna.  Ur. 1.11.1946 r. w Nowej Rudzie powiat Kłodzki woj. dolnośląskie. Po ukończeniu szkoły podstawowej kształciła się dalej w Technikum Rolniczym które ukończyła w 1965 roku. Od lat młodzieńczych pracowała społecznie. Pracując przez 15 lat kierowała jednym z najlepszych i pierwszym w woj.dolnośląskim młodzieżowym dziewczęcym Klubem Honorowych Dawców Krwi.  Była dyrektorem Zasadniczej Szkoły Rolniczej w Nowej Rudzie. Ukończyła Studia Popdyplomowe z zakresu Technologii Żywności w Poznaniu i  Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie.  Była członkiem Plenum ZMW i LZS.  Działaczka wielu organizacji na szczeblu wojewódzkim i lokalnym.Za swoją działalność uhonorowana wieloma  odznaczeniami.  Wychowała 2 synów i ma troje wnucząt.  Po przejściu na emeryturę założyła Uniwersytet Trzeciego Wieku, którym kieruje od 10 lat.

Janusz Blek

„Jest nikim ten co nie poprawia świata”

Jestem absolwentem wydziału Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego w zakresie Fizyki ze specjalnością nauczycielską. Całe swoje zawodowe  życie związałem z I Liceum Ogólnokształcącym w Miliczu. Poza pracą dydaktyczną  organizowałem biwaki, obozy, zimowiska i wycieczki dla harcerzy i uczniów liceum. Tworzyłem i prowadziłem środowiskowe harcerskie drużyny wodne  i turystyczne działające w ramach Szczepu ZHP przy I Liceum Ogólnokształcącym, którego był komendantem. W latach 1989-99 byłem dyrektorem I LO oraz Licem Medycznego. Tworzyłem również szkołę muzyczną w Miliczu i byłem jej pierwszym dyrektorem. Jako  działacz związkowy aktywnie uczestniczyłem w życiu lokalnych samorządów  broniąc praw pracowników oświaty  gminy i powiatu oraz tworząc lokalne prawo  oświatowe. Po przejściu na emeryturę podjąłem działalność na rzecz seniorów jako współzałożyciel i prezes Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Miliczu – Stowarzyszenia  umożliwiającego aktywny udział w edukacji, kulturze i sporcie wszystkim po pięćdziesiątce.

Moje zainteresowania to żeglarstwo, turystyka i praca w ogrodzie.